EBS, busvervoerder, concessie Waterland

Rechter: Rijk mag BDU-bedragen laag indexeren

Het Rijk hoeft de jaarlijkse bedragen voor Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) niet hoger te indexeren, zoals tussen 2006 en 2013 wel gebeurde. Sinds 2014 wordt het BDU-bedrag dat het Rijk toekent aan de provincie niet langer standaard aangevuld door een extra indexering en daarom hebben provincies vooraf minder te besteden in vervoer. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) was naar de rechter gestapt om dit besluit tegen te gaan, maar de rechter heeft verklaard dat het Rijk in haar recht staat. 

Jaarlijks krijgen de provincies van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een BDU-bedrag, dat de provincies kunnen investeren in onder meer het OV. Tot aan 2013 stelde het ministerie altijd een hogere indexering vast dan uiteindelijk nodig bleek, omdat de BDU-bedragen werden aangevuld met de zogenaamde forfaitaire indexering. Eind 2013 besloot het Rijk deze aanvullende indexering af te schaffen. De colleges van Gedeputeerde Staten stapten vervolgens naar de rechter.

Problemen OV

In de nieuwe situatie krijgen de provincies vooraf een bedrag dat later kan worden aangevuld als blijkt dat de indexering te laag is geweest. Maar de provincies vrezen dat ze er veel last van ondervinden wanneer ze pas in de loop van het uitkeringsjaar te weten komen hoe hoog het BDU-bedrag precies is.

Vooral de OV-bedrijven hebben in december al uitsluitsel nodig over het BDU-bedrag dat de provincies te besteden hebben. In december worden OV-concessies voor het nieuwe jaar gegund en gaan bovendien de nieuwe dienstregelingen in. Volgens de provincies is het onmogelijk om goede afspraken te maken met aanbieders van openbaar vervoer zolang de provincies niet weten wat het definitieve BDU-bedrag is.

Negatieve effecten

Verder verwachten de provincies dat de lagere indexering verregaande negatieve gevolgen zal hebben voor het regionale openbaar vervoer. De bestaande tekorten zullen oplopen, wat volgens hen uiteindelijk zal leiden tot een verminderde beschikbaarheid van openbaar vervoer, hogere tarieven, baanverlies in de sector en geen geld voor innovatieve verbeteringen.

De rechter was niet ontvankelijk voor deze argumenten en bepaalde dat de jaarlijkse BDU-bedragen vooraf mogen worden vastgesteld op basis van de beschikbare middelen en de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het is niet verplicht om een extra hoge indexering aan te bieden. Om die reden hebben de provincies het recht niet om om deze indexering te vragen, zo besloot de rechter.

Vervolgstappen

De afgelopen jaren viel de hoge BDU-bijdrage van het Rijk steeds ruim uit. Het geld wat de provincies overhielden, mochten de provincies houden. De provincies gaan kijken welke stappen zij kunnen nemen tegen de uitspraak van de rechter en zijn van plan om de slechte financiële situatie bij het regionale vervoer in kaart te brengen. Het IPO heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan tegen het besluit van de rechter.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “Rechter: Rijk mag BDU-bedragen laag indexeren”

Kees van Leeuwen|17.10.15|21:23

Beste lezers,

De negatieve effecten, dat is het juiste uitgangspunt.
Als ik zie wat de Provincie Overijssel voor ogen heeft, men wil het hele OV saneren en de auto en de fiets meer prioriteit geven.
Als eerste zal de stadsdienst verdwijnen uit het straatbeeld en daarna de regionale buslijnen.
Het grote gevolg is massaontslag voor 600 buschauffeurs!!!!!!

Laten wij hopen dat de nieuwe gedeputeerde tot inzicht komt en besluit om dit rampzalige plan niet te laten doorgaan.

Kees van Leeuwen|17.10.15|21:29

Deel 2,

In Overijssel spreekt men over zogenaamde lege bussen.
Maar zijn deze beweringen wel juist??
Neen, men gaat alleen maar uit van de telgegevens uit de OVCK.
Maar Statenleden, er worden ook duizende losse kaarten verkocht en er zijn ook nog de zichtkaarten.
Met dit als gegeven wil men deze aannamens niet meenemen als juiste telgegeven.
Ook het voorstel om alle personeelsleden en politici een OV kaart te geven en zo het OV te stimuleren wil men NIET AANNEMEN.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.