Concessie Amstelland-Meerlanden

Bussen Schipholnet vanaf december 2017 volledig elektrisch

De nieuwe vervoerder in de concessie Amstelland-Meerlanden moet meteen vanaf december 2017 met volledig elektrische bussen gaan rijden op alle lijnen binnen het Schipholnet. Dit blijkt uit het bestek dat de concessieverlener, de Stadsregio Amsterdam, maandag heeft gepubliceerd. De nieuwe concessie zal op 15 december van dit jaar gegund worden en treedt in werking op 10 december 2017.

De concessie wordt momenteel geëxploiteerd door Connexxion. De vervoerder die de concessie dit jaar gegund krijgt, mag de komende tien jaar het busvervoer verzorgen in de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Voor deze concessie is vanaf 2018 jaarlijks 37,3 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is inclusief een bijdrage van de provincie Noord-Holland en van Schiphol.

Zero emissie

De Stadsregio wil een omslag naar zero emissie-busvervoer in 2025, waardoor op de meeste verbindingen het vervoer geleidelijk kan worden worden geïntroduceerd. Maar volgens de Stadsregio Amsterdam en Schiphol leent het Schipholnet zich heel goed voor een snelle transitie naar zero emissie. Daarom moet een nieuwe vervoerder hier meteen elektrische bussen gaan inzetten.

De Stadsregio vraagt verder aan alle inschrijvers om in een transitieplan aan te geven of en wanneer zij zero emissie-vervoer gaan invoeren op de andere lijnen. Aan de realisatie van dit plan is een boete gekoppeld, mits de vervoerder zich hier niet aan het. Het bestek stelt tevens dat de nieuwe concessiehouder moet meewerken met een eventuele elektrificatie van de voormalige Zuidtangent als de Stadsregio en provincie Noord-Holland hiertoe besluiten, zelfs als de vervoerder dit niet zo in zijn transitieplan heeft opgenomen.

Innovatie en sociale veiligheid

De nieuwe bussen die worden ingezet moeten wifi hebben, schoon zijn en voldoende ruimte hebben voor bagage – met name voor bussen op het Schipholnet. Bovendien vindt de Stadsregio innovatie erg belangrijk. “De Stadsregio zoekt een vervoerder die optimaal gebruik maakt van nieuwe (informatie)technologieën om de betrouwbaarheid en het comfort van het openbaar vervoer en daarmee de kwaliteit voor reizigers te verbeteren en tegelijkertijd zo effectief mogelijk gebruik te maken van de soms schaars beschikbare infrastructuur”, zo is te lezen in het bestek.

De concessieverlener houdt sociale veiligheid buiten de concurrentiesfeer, maar stelt wel enkele eisen. Dit betekent dat de concessiehouder minimaal 1 miljoen per jaar moet investeren in sociale veiligheid en ten minste 16 FTE moet inzetten voor de sociale veiligheid in de eerste 2 jaar. Hierna moet de concessiehouder een voorstel doen aan de Stadsregio via het Actieplan Sociale Veiligheid op welke manier hij de sociale veiligheid wil handhaven en verbeteren.

 Financiën

Voordat het Programma van Eisen definitief werd vastgesteld, kregen betrokken kans te reageren. Vakbond CNV gaf hierop commentaar dat de Stadsregio wil bezuinigen nu de BDU niet meer kostendekkend is, maar dat de uitgangspunten van dit plan niet inspeelden op de bezuinigingen.

Echter, de Stadsregio zegt zelf te streven naar een maximaal effect voor iedere euro. “Het klopt dat er door bezuinigingen op de BDU minder middelen voor het openbaar vervoer beschikbaar zijn en dat dwingt ons om keuzes te maken wat betreft een doelmatige inzet van middelen”, aldus de Stadsregio in een reactie op de vakbond. Juist om die reden zegt de Stadsregio de bewuste keuze te hebben gemaakt om meer in te zetten op het R-net, omdat het hier hoge verwachtingen voor heeft.

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Bussen Schipholnet vanaf december 2017 volledig elektrisch”

Hans van den Berg|29.06.16|13:23

Raar hoor van zo’n Stadsregio, ze willen Zero Emissie busvervoer hetgeen niet bestaat en dan nog op één van de meest (lucht)vervuilde gebieden te weten Schiphol en omgeving!
Krijgen we dan ook Zero Emissie vliegtuigen?
Lijkt me sterk, aangezien er nog geen 6% schone energie wordt opgewekt in NL.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Bussen Schipholnet vanaf december 2017 volledig elektrisch | OVPro.nl
Concessie Amstelland-Meerlanden

Bussen Schipholnet vanaf december 2017 volledig elektrisch

De nieuwe vervoerder in de concessie Amstelland-Meerlanden moet meteen vanaf december 2017 met volledig elektrische bussen gaan rijden op alle lijnen binnen het Schipholnet. Dit blijkt uit het bestek dat de concessieverlener, de Stadsregio Amsterdam, maandag heeft gepubliceerd. De nieuwe concessie zal op 15 december van dit jaar gegund worden en treedt in werking op 10 december 2017.

De concessie wordt momenteel geëxploiteerd door Connexxion. De vervoerder die de concessie dit jaar gegund krijgt, mag de komende tien jaar het busvervoer verzorgen in de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Voor deze concessie is vanaf 2018 jaarlijks 37,3 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is inclusief een bijdrage van de provincie Noord-Holland en van Schiphol.

Zero emissie

De Stadsregio wil een omslag naar zero emissie-busvervoer in 2025, waardoor op de meeste verbindingen het vervoer geleidelijk kan worden worden geïntroduceerd. Maar volgens de Stadsregio Amsterdam en Schiphol leent het Schipholnet zich heel goed voor een snelle transitie naar zero emissie. Daarom moet een nieuwe vervoerder hier meteen elektrische bussen gaan inzetten.

De Stadsregio vraagt verder aan alle inschrijvers om in een transitieplan aan te geven of en wanneer zij zero emissie-vervoer gaan invoeren op de andere lijnen. Aan de realisatie van dit plan is een boete gekoppeld, mits de vervoerder zich hier niet aan het. Het bestek stelt tevens dat de nieuwe concessiehouder moet meewerken met een eventuele elektrificatie van de voormalige Zuidtangent als de Stadsregio en provincie Noord-Holland hiertoe besluiten, zelfs als de vervoerder dit niet zo in zijn transitieplan heeft opgenomen.

Innovatie en sociale veiligheid

De nieuwe bussen die worden ingezet moeten wifi hebben, schoon zijn en voldoende ruimte hebben voor bagage – met name voor bussen op het Schipholnet. Bovendien vindt de Stadsregio innovatie erg belangrijk. “De Stadsregio zoekt een vervoerder die optimaal gebruik maakt van nieuwe (informatie)technologieën om de betrouwbaarheid en het comfort van het openbaar vervoer en daarmee de kwaliteit voor reizigers te verbeteren en tegelijkertijd zo effectief mogelijk gebruik te maken van de soms schaars beschikbare infrastructuur”, zo is te lezen in het bestek.

De concessieverlener houdt sociale veiligheid buiten de concurrentiesfeer, maar stelt wel enkele eisen. Dit betekent dat de concessiehouder minimaal 1 miljoen per jaar moet investeren in sociale veiligheid en ten minste 16 FTE moet inzetten voor de sociale veiligheid in de eerste 2 jaar. Hierna moet de concessiehouder een voorstel doen aan de Stadsregio via het Actieplan Sociale Veiligheid op welke manier hij de sociale veiligheid wil handhaven en verbeteren.

 Financiën

Voordat het Programma van Eisen definitief werd vastgesteld, kregen betrokken kans te reageren. Vakbond CNV gaf hierop commentaar dat de Stadsregio wil bezuinigen nu de BDU niet meer kostendekkend is, maar dat de uitgangspunten van dit plan niet inspeelden op de bezuinigingen.

Echter, de Stadsregio zegt zelf te streven naar een maximaal effect voor iedere euro. “Het klopt dat er door bezuinigingen op de BDU minder middelen voor het openbaar vervoer beschikbaar zijn en dat dwingt ons om keuzes te maken wat betreft een doelmatige inzet van middelen”, aldus de Stadsregio in een reactie op de vakbond. Juist om die reden zegt de Stadsregio de bewuste keuze te hebben gemaakt om meer in te zetten op het R-net, omdat het hier hoge verwachtingen voor heeft.

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Bussen Schipholnet vanaf december 2017 volledig elektrisch”

Hans van den Berg|29.06.16|13:23

Raar hoor van zo’n Stadsregio, ze willen Zero Emissie busvervoer hetgeen niet bestaat en dan nog op één van de meest (lucht)vervuilde gebieden te weten Schiphol en omgeving!
Krijgen we dan ook Zero Emissie vliegtuigen?
Lijkt me sterk, aangezien er nog geen 6% schone energie wordt opgewekt in NL.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.