Wensbus, provincie Limburg

SP vreest voor werkverdringing bij Arriva in Limburg

De lokale fractie van de SP in Limburg vreest voor werkverdringing nu vervoerder Arriva van plan is om in 2018 het aantal buurtbussen uit te breiden. Op deze buurtbussen rijden vrijwilligers in plaats van betaalde chauffeurs. Maar volgens de SP hoort het OV altijd uitgevoerd te worden door betaalde chauffeurs en is hier dus sprake van verdringing van arbeid. “In deze dunbevolkte regio’s is het aanbod van reizigers groter dan passend bij vraagafhankelijk vervoer, maar te klein om kostenneutraal geboden te worden”, zegt Arriva in een reactie. 

Arriva heeft in het vervoerplan voor 2018 laten weten dat er verschillende OV-shuttles en lijntaxi’s worden opgeheven. Dit plan werd vorige week gepresenteerd in de statenvergadering van de provincie vorige week. De shuttlebus was een maatwerkoplossing voor dorpen waar te weinig vraag was voor een vaste buslijn, maar nu worden deze shuttles vervangen door buurtbussen. “Voor de vervoersvraag in de regio bleek dat een buurtbuslijn – met een vaste route, vertrekkend op vast tijden – beter aansluit”, laat Arriva desgevraagd weten.

Shuttlebus

Arriva startte met de ingang van de concessie in Limburg in december 2016 met de inzet van deze shuttlebussen. Dit zijn kleine busjes die reizigers van een dorpskern naar een nabij gelegen halte of knooppunt kunnen brengen. Via dit knooppunt kunnen ze verder reizen. Die verbindingen werden niet gereden door personeel van Arriva, maar door chauffeurs van lokale taxibedrijven. Dus betaalde chauffeurs.

De vervoerder heeft in het laatste jaar echter gemerkt dat de vraag naar deze bussen groter is dan verwacht. In totaal worden er 24 OV-shuttles en lijntaxi’s opgeheven. Sommige shuttles worden ingeschoven in al bestaande buurtbuslijnen en ook worden er vijf nieuwe buurtbuslijnen gestart, waarop vrijwilligers mogen rijden. De SP vindt het onbegrijpelijk dat de vraag te groot blijkt voor e shuttles, maar dat dit niet leidt tot extra betaalde banen. Maar volgens de vervoerder is het financieel niet haalbaar om betaalde chauffeurs te laten rijden.

Uitholling openbaar vervoer

Toch is de politieke partij de mening toegedaan dat het openbaar vervoer altijd moet worden uitgevoerd door betaalde chauffeurs. “De werkgelegenheid in het openbaar vervoer wordt steeds verder uitgehold. Er wordt genoeg verdiend door de vervoerder en het aantal reizigers neemt toe, dan kan en moet het aantal betaalde chauffeurs dus ook groeien.”

Hoewel SP van mening is dat het OV altijd moet worden uitgevoerd door een betaalde chauffeur, laat Arriva weten dat de buurtbusformule is toegestaan en al bestaat sinds de jaren zeventig. Bovendien gaat de reiziger er hier juist op vooruit. “In onze ogen is er sprake van het verbeteren van het vervoersaanbod”, aldus Arriva. “Mogelijk wordt door dit verbeterde aanbod de reizigersvraag verder aangewakkerd waardoor het op termijn mogelijk is voor deze lijnen regulier vervoer te bieden.

Op vragen van de SP reageerde de Limburgse gedeputeerde Hubert Mackus dat de inzet van buurtbussen er juist voor zorgt dat de reizigers er weer op vooruit gaan. Dit omdat er weer een vaste bus komt in de regio, waar er eerder alleen een vraagafhankelijk busje reed. Bovendien is van broodroof geen sprake, omdat taxichauffeurs slechts een beperkt aantal uren bezig waren met het verzorgen van de shuttlediensten.

Leerwerkplekken

SP-fractievoorzitter Bram Schaminée wil dat de uitbreiding van buurtbussen voorlopig wordt tegengehouden. Eerder stelde deze partij voor dat de inzet van buurtbussen gebruikt zou worden om hier leerwerkplekken op te zetten. Daar zouden dan nieuwe chauffeurs kunnen worden opgeleid.

Maar afgelopen week werd bekend dat de provincie Limburg en Arriva hier pas in 2018 werk van willen maken. “Zolang er geen werk wordt gemaakt van leerwerkplekken op buurtbussen, ziet de SP verdere uitbreiding hiervan niet zitten”, aldus Schaminée. “Dit is een hellend vlak en we zijn pas één jaar bezig met deze nieuwe vervoerder.”

Tijdens het OV Debat zal Anne Hettinga, CEO van Arriva Nederland, praten over de invulling van een concessie. Ook zal de provincie Limburg deelnemen aan een debat en uitleggen hoe hier in de concessie wordt ingespeeld op de veranderende vraag van reizigers. 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.