Steeds meer concessies scoren voldoende voor duurzaamheid

Foto: Inge

Het aantal Nederlandse concessies dat een voldoende of een dikke voldoende scoort op het gebied van duurzaamheid blijft toenemen. Tussen het voorjaar van 2019 en het voorjaar van 2020 zijn in verschillende concessies nieuwe elektrische bussen ingezet, waardoor de Nederlandse busvloot beduidend schoner is geworden. In Haaglanden Streek, Groningen-Drenthe en Noord-Holland Noord is het aantal punten verdubbeld, blijkt uit de poster milieuprestatie OV-bussen van CROW.

CROW-KpVV brengt al ruim tien jaar lang de landelijke samenstelling van het OV-buswagenpark in beeld en daarbij wordt ook de milieucategorie bijgehouden. Er zijn maximaal vijf punten per bus te verdienen voor het onderwerp lokale luchtkwaliteit; dit geschiedt naar rato van de werkelijke uitstoot van NOx en PM10. Er zijn ook vijf punten te verdienen voor het beperken van broeikasgassen. Daardoor wordt de maximaal te behalen score 10. Het totale aantal punten per concessie is gedeeld door het aantal bussen dat er wordt ingezet, zodat kan worden vastgesteld wat de milieuwaarde is per concessie en per OV-autoriteit.

Milieuwaarde

Al enkele jaren is de trend dat er grote stappen worden gemaakt op het moment dat er nieuwe concessies ingaan. Door de vervanging van oude EEU-aardgasbassen door zero emissie-voertuigen en hybride groengasbussen, stijgt de milieuwaarde in Haaglanden Streek van 3,40 in 2019 naar 8,68 in 2020. Daarmee is de concessie Regionaal Busvervoer Haaglanden nu de meest duurzame van Nederland.

Een tweede grote stijger is Groningen-Drenthe. Deze concessie ging eind 2019 van start, wat betekende dat er veel nieuwe elektrische bussen werden verwelkomd. In het voorjaar van 2020 waren er 166 nieuwe voertuigen ingestroomd, die schoon aan de uitlaat waren en daarmee is dit momenteel de grootste elektrische concessie in Nederland.

Toch staat Groningen-Drenthe in de top 5 van CROW op de vierde plek. Dit komt met name omdat er voorlopig nog 58 Euro V-bussen blijven rijden, waardoor de ranking blijft steken op 8,07. De concessies Noord-Holland Noord, die inmiddels grotendeels uit elektrische bussen bestaat, en Voorne-Putten en Rozenburg scoren beter. In Voorne-Putten en Rozenburg rijden schone groengasbussen rond.

OV-autoriteiten

In de milieuposter wordt ook naar de milieuwaarde van de verschillende OV-autoriteiten in Nederland gekeken. De concessieverlener Groningen-Drenthe springt er bovenuit met een milieuwaarde van 8,07. Limburg staat op de tweede plek met een score van 7,18. Een groot deel van de concessieverleners weet nog geen voldoende te halen.

Behalve Groningen-Drenthe en Limburg krijgen alleen Noord-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Gelderland een voldoende. De andere OV-autoriteiten weten nog geen 5 te behalen. Onderaan staan Flevoland inclusief IJsselmond en Overijssel exclusief IJsselmond. Dit is wel te verklaren, omdat de concessies hier aan hun einde komen.

IJssel-Vecht

Het is de bedoeling dat IJssel-Vecht eind dit jaar van start gaat. Daarvoor heeft vervoerder Keolis ruim 250 nieuwe elektrische bussen besteld, waarmee een flink stap wordt gemaakt in de vergroening van de concessie en het verbeteren van de score van de OV-autoriteiten. Maar het is nog onduidelijk of Keolis wel aan de slag mag in december en dus ook wat de effecten zijn op de verduurzaming van het busvervoer in de regio.

Als naar het hele Nederlandse wagenpark van OV-bussen wordt gekeken, is de milieuwaarde nu net iets meer dan 5. Al sinds het begin van de meting gaat de score geleidelijk omhoog en door de snelle instroom van zero emissie-bussen in Nederland stijgt het cijfer de laatste jaren flink. In 2030 is het de bedoeling dat alle bussen in Nederland emissievrij zijn en moeten ze allemaal op groene stroom of waterstof rijden. Volgens CROW is die deadline haalbaar.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.