Sharon Dijksma (bron: Vervoerregio)

Vervoerregio zet in op versneld toegankelijk maken van OV

Via Vervoerregio ontvangen

Het openbaar vervoer is voor iedereen, maar voor mensen met een beperking is reizen niet altijd even vanzelfsprekend. Dit terwijl mobiliteit een belangrijke rol speelt om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Als het aan de Vervoerregio Amsterdam ligt, wordt het OV dan ook versneld toegankelijk gemaakt zodat zoveel mogelijk reizigers zelfstandig kunnen reizen. Om letterlijk drempels weg te nemen, wordt gevraagd om hulp vanuit Den Haag.

De Vervoerregio pleitte dinsdag bij de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat voor een inclusiever en toegankelijker mobiliteitssysteem. Dat gebeurde met de overhandiging van het Beleidskader Inclusieve Mobiliteit door voorzitter Sharon Dijksma. Met dit beleidskader wordt invulling gegeven om hindernissen in het OV voor reizigers met een beperking te minimaliseren in de regio Amsterdam.

Het aanbieden diende niet alleen om aandacht te vragen voor een inclusiever OV. “We staan aan de vooravond van nieuwe verkiezingen, waarbij er opnieuw nagedacht gaat worden over de verdeling van schaarse middelen. Het is belangrijk dat OV-budgetten zodanig verhoogd worden dat we dit soort investeringen kunnen doen. We lopen tegen de grenzen aan van wat we nog kunnen financieren, omdat de bijdragen gering zijn”, aldus Dijksma bij de overhandiging.

Extra investering

“Het zou goed zijn als dit thema landelijk hoog op de agenda komt en blijft staan”, zo licht Thea de Vries, secretaris-directeur van de Vervoerregio, de overhandiging verder toe. De regio Amsterdam loopt volgens De Vries voorop als het gaat om aandacht voor inclusieve mobiliteit. Onlangs werd bekend dat de Vervoerregio hier de komende vijf jaar maximaal 40 miljoen euro voor vrijmaakt.

Daarmee worden haltes en materieel toegankelijker gemaakt, reisinformatie verbeterd en meer OV-coaches ingezet om mentale drempels te verlagen. Deze investeringen zijn in lijn met de ambities die zijn uitgesproken in het beleidskader, waarin ook wordt gepleit voor stimulering van samenwerking tussen OV en doelgroepenvervoer.

Hiermee zet de Vervoerregio serieuze stappen, aldus De Vries, maar nog meer investeren vraagt om een bijdrage vanuit het Rijk. “Er is bijvoorbeeld ook budget beschikbaar gekomen voor verkeersveiligheid. Zoiets zou je ook kunnen doen voor fysieke toegankelijkheid van materieel en haltes.” Dat moet ook dienen als impuls voor andere regio’s, want een reis van deur tot deur beperkt zich niet tot concessiegrenzen. Ook de weg naar de halte moet niet worden vergeten, aldus de secretaris-generaal.

Plannen versneld uitvoeren

De Veiligheidsregio maakte de extra miljoenen vrij om de plannen eerder dan gepland uit te voeren. Als gevolg van de coronacrisis is er nu ruimte om meters te maken met verbetering van infrastructuur. De Vries: “Het aanpassen van de haltes kun je nu versneld uitvoeren omdat het minder druk is. Daarmee zorg je ook dat je investerend de crisis uitgaat. We willen er klaar voor zijn als het weer drukker wordt.”

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven sprak recent in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) al af dat de aankomende bezuinigingen van vervoerders en decentrale overheden niet ten koste mag gaan van investeringen in toegankelijkheid.

En ander project van de Vervoerregio is de inzet van zogeheten OV-coaches, die reizigers met een mobiliteitsbeperking begeleiden om zelfstandig te leren reizen met het OV. In de gemeente Amsterdam loopt dit project al sinds 2018 en nu wordt dit verder uitgebreid naar de hele Vervoerregio. “Deze persoonlijke aanpak werkt ongelofelijk goed”, zegt De Vries. Ze hoopt dat de Vervoerregio hiermee een voorbeeldfunctie vervult voor andere gemeenten. “We willen onze kennis en ervaring graag met hen delen.”

Samenwerking

De Vervoerregio ziet met het overhandigen van het beleidskader kansen voor een actieve samenwerking met de Tweede Kamercommissie. Het beleidskader wordt in elk geval meegenomen in het jaarlijkse Algemeen Overleg Gehandicaptenbeleid en in beraadslagingen van Infrastructuur en Waterstaat. Als het aan de de Vervoerregio ligt, leidt dit uiteindelijk tot landelijke implementatie, om de publieke functie van het OV ook écht publiek te maken.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.