Bus en bushokje in Utrecht (fotocredit: Mobilane)

Provincie Utrecht: 8 procent minder OV in 2021, enkele lijnen geschrapt

Bus en bushokje in Utrecht (fotocredit: Mobilane)

In de provincie Utrecht zullen volgend jaar vanwege de coronacrisis buslijnen vervallen. Ook worden lijnen ingekort en wordt met een lagere frequentie gereden. Dit zorgt ervoor dat het OV-aanbod in totaal met ongeveer 8 procent wordt teruggebracht. Het dagelijks bestuur van de provincie heeft de plannen van vervoerders U-OV en Syntus Utrecht hiervoor goedgekeurd. Medio 2021 wordt gekeken of opschaling of verdere afschaling nodig is.

Zonder de bezuinigingen kan de continuïteit van het OV in Utrecht niet worden gegarandeerd, aldus de provincie. De exploitatie staat onder druk door de afname van het aantal reizigers en de forse terugval aan inkomsten die daarmee gepaard gaat. “Bovendien ontwikkelt de reizigersvraag zich tot nu toe grillig. De verwachting is dat de inkomsten de komende jaren lager zullen blijven dan voor de coronacrisis. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de provincie Utrecht als opdrachtgever van het regionaal OV en de positie van de vervoerders.”

Bereikbaarheid regio

U-OV en Syntus Utrecht zijn bij het maken van de nieuwe dienstregeling nadrukkelijk gevraagd om de regio ‘zoveel mogelijk’ te blijven bedienen. De vervoerders hebben zich daarbij geconcentreerd op lijnen waar reizigers voor de coronacrisis relatief veel gebruik maakten. Voor de lijnen waarop wordt bezuinigd, komt in vrijwel alle gevallen een alternatieve verbinding. Toch bleek het niet overal mogelijk om ook in de daluren OV aan te blijven bieden. Het gaat hierbij volgens de provincie om trajecten met vrijwel geen reizigers.

De nieuwe dienstregeling heeft zowel gevolgen voor het OV in de stadsdienst Utrecht en Amersfoort als in de regio en het buitengebied. Bij de totstandkoming is reizigersbelangenorganisatie ROCOV om advies gevraagd en heeft de provincie rekening gehouden met de reacties van Utrechtse gemeenten. De twee vervoerders gaan nu aan de slag met het verder uitwerken van de dienstregeling, die in december beschikbaar is en op 3 januari ingaat.

Het is nog niet bekend wanneer herijking zal plaatsvinden. De provincie Utrecht wil ‘in elk geval’ medio 2021 bekijken of de actuele stand van zaken vraagt om bijstellingen. “Hopelijk in positieve zin, wanneer het verloop van de coronacrisis opschaling van het OV weer toelaat.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.