IJssel-Vecht (foto: Keolis)

Twijfels over ‘te vroege’ nieuwe aanbesteding IJssel-Vecht

Kan eind dit jaar weer een aanbesteding voor een nieuwe OV-concessie van start gaan? Niet als het aan Provinciale Staten van Overijssel ligt. Een kleine meerderheid wil de aanbesteding van IJssel-Vecht met minstens een jaar uitstellen. De coronacrisis zorgt nog altijd voor veel onzekerheden, waardoor de kans groot zou zijn dat vervoerders eind 2021 nog steeds terughoudend zijn om in te schrijven.

Een motie met die strekking werd vorige week aangenomen in de Statenvergadering. Concreet zijn Gedeputeerde Staten van Overijssel opgeroepen om met de provincies Flevoland en Gelderland – de twee andere opdrachtgevers van de concessie – en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek te gaan over het opschuiven van de aanbesteding. IJssel-Vecht is vooralsnog een van de eerste aanbestedingsprocedures sinds het begin van de coronacrisis.

Meer duidelijkheid nodig

Bij het vrijgeven van het geactualiseerde concept-Programma van Eisen werd anderhalve maand geleden duidelijk dat de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel van plan zijn eind 2021 de aanbesteding te starten. De concessie zou dan op 11 december 2022 van start gaan. Eigenlijk had de concessie eind 2020 al moeten aanvangen, maar de gunning aan Keolis werd ingetrokken. De vervoerder rijdt nu een tweejarige noodconcessie.

Volgens de regionale fractie Onafhankelijke Conservatieve Liberalen, dat de motie indiende, zijn het echter nog te onzekere tijden om te starten met een aanbesteding als deze. “Daarom leek het ons beter dit minimaal een jaar uit te stellen en met andere provincies en het ministerie in gesprek te gaan over uitstel”, licht de partij de motie toe. Er zou moeten worden gewacht op inzicht in de wijze waarop reizigersstromen zich herstellen.

Onderzoek naar uitvoerbaarheid

Gedeputeerde Staten van Overijssel laten in een reactie weten dat de komende periode wordt gebruikt om te onderzoeken of de motie kan worden uitgevoerd en welke gevolgen dit zou hebben. Daarom is het nu nog te vroeg om op de zaken vooruit te lopen, aldus Gedeputeerde Staten.

Uitstel van de aanbesteding zou betekenen dat de nieuwe concessie niet eind 2022 van start kan gaan, en huidige noodconcessie langer dan twee jaar duurt. Terwijl de PSO-verordening bepaalt dat een noodconcessie maximaal 24 maanden mag duren. Ook is het de vraag in hoeverre andere provincies bereid zijn in gesprek te gaan over uitstel. Eenzelfde motie in de provincie Flevoland werd vorige week namelijk verworpen.

Voldoende ruimte voor flexibiliteit

Bij het vrijgeven van het concept-PvE stelden de drie provincies dat de Nota van Uitgangspunten “voldoende ruimte biedt voor flexibiliteit en maatwerk om in de aanbestedingsdocumenten de effecten van de coronacrisis recht te doen. Het ontwerp-PvE geeft richting aan een concessie voor 13 jaar en biedt een basis die onafhankelijk van de coronacrisis stabiel is”.

IJssel-Vecht wordt volgens het nieuwe conceptdocument een ‘ademende concessie’. Zo wordt onder meer vanwege de coronacrisis begrensde ruimte geboden voor tussentijdse bijstelling en ontwikkeling, om een “goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid” te borgen. In het geval dat de toekomstige transitieprogramma’s om meer flexibiliteit vragen, wordt daar rekening mee gehouden bij het opstellen van de definitieve aanbestedingsdocumenten.

Back-up scenario

Het definitieve PvE wordt in juni vastgesteld. Als de aanbesteding eind dit jaar ‘gewoon’ van start gaat, wordt begin 2022 bekend aan welke vervoerder de concessie wordt gegund. Een motie om alvast een back-up scenario te onderzoeken voor het geval de aanbesteding geen inschrijvingen oplevert, waarbij het OV in eigen beheer wordt genomen door de provincie, werd verworpen door de Overijsselse Provinciale Staten.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.