Bussen van EBS in concessie Waterland op bushalte

Nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland wordt 100% zero emissie

Foto Inge

Bij de start van nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland eind 2023 moet al het busmaterieel meteen zero emissie rijden. In de oorspronkelijke aanbesteding werd nog geëist dat 80 procent van de bussen geen schadelijke stoffen mag uitstoten. Dat blijkt uit het nieuwe ontwerp Programma van Eisen (PvE) dat is vastgesteld door door de Vervoerregio Amsterdam.

Er ligt een nieuw concept-PvE op tafel omdat de aanbesteding van Zaanstreek-Waterland vorig jaar werd stopgezet. De startdatum is vanwege de coronacrisis verschoven van december 2021 naar december 2023. In de tussenliggende periode rijden Connexxion en EBS noodconcessies in respectievelijk Zaanstreek en Waterland, die in de nieuwe concessie worden samengevoegd.

Implementatieplan belangrijk

In het aanvankelijke PvE was volledig zero emissie al wel een “zeer sterke wens” van de Vervoerregio en in elk geval verplicht vanaf 2025. Nu vraagt de opdrachtgever dus meteen om louter uitstootvrije bussen, waarbij een mogelijke ontheffing voor sommige buurtbussen geldt. Het gaat dan om kleine voertuigen lijnen die rolstoeltoegankelijke haltes aandoen.

De concessieverlener vraagt vervoerders in hun inschrijving een ‘Implementatieplan Zero-Emissietechniek’ op te nemen. De kwaliteit hiervan is zeer belangrijk bij het kiezen van een winnaar. In dit plan moet beschreven staan hoe ervoor wordt gezorgd dat de bussen en laadinfrastructuur bij aanvang van de concessie volledig beschikbaar zijn en volledig betrouwbaar werken. Ook dit is een wijziging ten opzichte van het eerdere PvE, waarin een noodscenario werd verlangd met maatregelen voor als het materieel of de laadinfra nog niet optimaal zou werken of beschikbaar was.

Flexibele concessie

Het ontwerp PvE bevat weinig grote wijzigingen. Zaanstreek-Waterland wordt nog steeds een flexibele concessie die tussentijds kan worden aangepast om in te spelen op ontwikkelingen en veranderende behoeften van reizigers. Maar die herijkingsmomenten zullen wel om de vier en niet meer om de vijf jaar plaatsvinden.

Er moet worden voortgebouwd op het bestaande aanbod zoals dat voor corona was. De vervoerkundige eisen uit het eerdere PvE zijn namelijk positief getoetst op de impact van de pandemie en mogelijkheden voor stapsgewijze uitbreiding van het aanbod. Omdat het gaat om minimumeisen ligt er ruimte om het aanbod optimaal af te stemmen op mogelijk veranderende reizigersbehoeften. De vervoerder krijgt verder nog steeds de regierol toebedeeld om het combineren van vervoerwijzen te vergemakkelijken en aan te sluiten op de ontwikkelingen op het gebied van Mobility as a Service (MaaS).

Voor de nieuwe concessie is jaarlijks 32,9 miljoen euro gereserveerd. Dat betekent dat de vervoerder kan rekenen op een iets hogere exploitatiebijdrage van 31,8 miljoen in plaats van 30 miljoen. Er blijft 1 miljoen euro beschikbaar voor mogelijke bonussen bij goed presteren, waarvoor 0,1 miljoen apart wordt gelegd om de prestaties te monitoren. Daarbovenop is 0,1 miljoen euro beschikbaar voor de exploitatie van de huidige bel- en buurtbussen.

Tien tot vijftien jaar

De concessie gaat op 12 december 2023 van start en loopt tot tot zeker eind 2033. Vanwege de lange afschrijvingstermijn van zero emissiematerieel en laadinfrastructuur is een bepaling opgenomen om de concessie met vijf jaar te verlengen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Het ontwerp-PvE ligt tot en met 18 oktober 2021 ter inzage. Het is de bedoeling om in december te starten met de aanbesteding en de concessie in de zomer van 2022 te gunnen. Daarmee is gekozen voor een langere doorlooptijd vergeleken met eerdere aanbestedingen. De vervoerder krijgt meer tijd voor de implementatie vanwege de vereiste inzet van zero emissiematerieel.

Bekijk hier het volledige ontwerp Programma van Eisen.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Dylan Metselaar is vaste redacteur voor OVPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.