Sprinter fietsplaats

OV Ombudsman: pilot fiets reserveren in trein verkeerd uitgepakt

Foto Marieke

In navolging van reizigersvereniging Rover en de Fietsersbond concludeert ook de OV Ombudsman dat de pilot met verplichte fietsreservering in de trein niet goed werkte. Reizigers hadden afgelopen zomer namelijk geen garantie dat hun tweewieler daadwerkelijk mee mocht. “Als NS dat niet kan of wil garanderen, moet er geen vervolg komen van de pilot”, schrijft de ombudsman in de derde kwartaalrapportage van 2021.

De bemiddelaar bij klachten over het openbaar vervoer adviseert de spoorvervoerder dan ook om “duidelijke keuzes” te maken. Want terwijl reizigers volgens de vervoerder juist gebaat zijn bij dit systeem, werd er veel geklaagd over administratieve rompslomp, minder flexibiliteit en geen garantie voor een plekje.

In de rapportage wordt ook ingegaan het nieuwe busabonnement in Zeeland, waardoor sommige reizigers juist duurder uit blijken te zijn. Vervoerder Connexxion moet als het aan de ombudsman ligt wat doen aan de kostenverhogingen voor frequente reizigers.

Geen garantie op plek

OV Ombudsman, waarvan Peter van den Boogaard sinds oktober de nieuwe coördinator is, ontving afgelopen zomer in totaal 58 klachten over de fietsreservering. Ter vergelijking: dat is 10 procent van het totaal en is meer dan die rond de mondkapjesplicht. Op basis van dit aantal kan volgens de ombudsman worden geconcludeerd dat reizigers dus niet blij waren met de pilot. NS wilde met de reserveringsplicht juist het aantal tweewielers in treinen en daarmee gepaard gaande overlast verminderen.

Maar reizigers mét fiets liepen juist tegen meer problemen aan, zoals bij een gemiste aansluiting of omdat fietsplekken toch bezet bleken te zijn. Bij uitval van treinen of minder materieelinzet bepaalde de conducteur of iemand daadwerkelijk zijn fiets mee mocht nemen. Reizigers die niet mee mochten, waren dan aangewezen op het maken van een nieuwe reservering. Een pluspunt is volgens de ombudsman wel dat NS vanwege ontstane verwarring nog tijdens de pilot verduidelijkte bij het maken van een reservering verduidelijkte dat het om een voorlopige reservering gaat.

Trein links laten liggen

Dat neemt echter niet weg dat reizigers die een dag gaan fietsen, van tevoren niet altijd weten hoe laat ze terug willen reizen. De ombudsman ontving zelfs signalen dat reizigers het verplicht reserveren zo ingewikkeld en inflexibel vonden, dat ze kozen voor andere vervoersmiddelen of het uitstellen van de reis. “Dit is extra wrang in een tijd waarin OV-bedrijven klagen over dalende reizigersaantallen.”

Dat NS inmiddels heeft aangekondigd bij de vervanging van materieel voor meer fietsplekken te zorgen, wordt logischerwijs toegejuicht. Bij bepaalde materieeltypen kan dat leiden tot een verdrievoudiging van het aantal plekken. “Dat is goed nieuws, maar NS wijst erop dat het probleem van spreiding van fietsen desondanks zal blijven bestaan”, aldus de OV Ombudsman, die erop wijst dat vervanging van treinen bovendien een zaak van lange termijn is. “Wat gebeurt er tot die tijd?”

Consumentenorganisaties, die zich al vanaf het begin verzetten tegen de pilot, kwamen vorige maand eveneens met een kritische evaluatie. NS liet toen weten dat het de pilot van afgelopen zomer ook zelf evalueert en op basis daarvan conclusies trekt.

Nieuw abonnement Zeeland

Als tweede onderwerp wordt in de kwartaalrapportage dus aandacht besteed aan het Zeeland Voordeel abonnement, dat in mei werd geïntroduceerd als vervanging van oude reisproducten. “Connexxion presenteert het product als een uitkomst voor frequente reizigers maar OV Ombudsman ontving meerdere klachten van ouders van schoolgaande kinderen die veel meer kosten maken sinds de invoering van het nieuwe abonnement.”

Bij het nieuwe concept wordt gebruik gemaakt van reizen op rekening en is de korting afhankelijk is van hoeveel iemand reist. Bij reiskosten van 20 tot 35 euro per maand is dit 20 procent en dat loopt op tot 100 procent korting voor ritten boven de 130 euro per maand. Volgens Connexxion is het systeem flexibeler omdat alleen wordt betaald voor de reizen die daadwerkelijk zijn gemaakt. Dat scheelt bijvoorbeeld als iemand liever de fiets pakt vanwege het lekkere weer of ziek is. Het wordt bovendien gezien als oplossing voor het nieuwe reisgedrag, waarbij mensen niet voor langere tijd met een vast abonnement willen zitten.

117 in plaats van 86 euro

Maar voor reizigers die aan de bel trokken, zijn sinds mei juist duurder uit. De ombudsman noemt een voorbeeld waarbij een scholiere nu geen 86 euro maar 117 euro per maand betaalt – een stijging van 36 procent. In een reactie van de vervoerder werd uitgelegd dat dit het maximumbedrag per maand zou zijn als iedere dag naar school wordt gereisd. In een maand met vakantie zou de betreffende scholiere juist goedkoper uit zijn dan voorheen.

Die reactie bevreemdt de OV Ombudsman. “Eigenlijk zegt Connexxion hier: je moet niet te veel reizen met dit abonnement, want dan ben je duurder uit. Dat is vreemd, want op hun website schrijven ze juist dat je meer korting krijgt naarmate je meer reist.”

Er wordt benadrukt dat het vervoerders vrij staat om hun productaanbod van tijd tot tijd te evalueren en nieuwe producten te introduceren. En dat het daarbij waarschijnlijk onontkoombaar is dat dit niet voor alle reizigers even goed uitpakt. Maar omdat de prijsstijgingen in Zeeland in sommige gevallen zijn opgelopen tot 40 procent, worden Connexxion en de provincie Zeeland door de ombudsman opgeroepen “om na te denken over een financiële compensatie voor de gedupeerden van dit nieuwe abonnement”.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Dylan Metselaar is vaste redacteur voor OVPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.