Beslissers van morgen

COLUMN – Soepelheid van geest en buiten de gebaande paden kunnen treden. Die eigenschappen zijn vereist om de uitdagingen waar het openbaar vervoer voor staat het hoofd te kunnen bieden. Rikus Spithorst van de Maatschappij voor Beter OV heeft er alle vertrouwen in dat de jongere garde daar toe in staat is.

“Hartelijk dank aan 9292 voor alweer een buitengewoon goed gelukte relatiedag afgelopen week. Het is goed dat veel betrokkenen bij het OV elkaar zo nu en dan tegenkomen; informele contacten zijn de smeerolie van het openbaar vervoer. Tijdens de eindborrel raakte ik aan de praat met een paar Jonge Veranderaars. Op deze website schreef ik al eerder over ze: daartoe flink aangemoedigd door Railforum wisselen mensen die bij het OV zijn betrokken en jonger zijn dan 35 jaar ideeën uit. Heel goed.

Problemen

Een toonaangevende Jonge Veranderaar gaf uiting aan een zekere mate van bezorgdheid. Ging het wel lukken om het openbaar vervoer op een goede manier te laten inspelen op de behoefte van de reiziger? Er liggen immers nogal wat problemen te wachten op een oplossing.

Inderdaad. Er komen nogal wat behoorlijk ingrijpende zaken op het OV af. Hoe om te gaan met het vierde spoorpakket dat vanuit Brussel vroeg of laat over ons land zal worden afgeroepen? Ongeacht wat we er ook van vinden: we zullen het op een goede wijze moeten invullen. En hoe organiseren we het OV in krimpgebieden, die evolueren van dun bevolkt naar heel dun bevolkt? Hoe regelen we daar sociaal fatsoenlijke alternatieven voor de mobiliteit van mensen die om wat voor reden dan ook niet met een auto rondrijden, voordat we de gewone-maar-erg-onderbezette busdienst opheffen?

Bezuinigingen

En de bezuinigingen die vanuit politiek Den Haag hoogstwaarschijnlijk op het OV worden losgelaten omdat veel dames en heren bewindslieden en volksvertegenwoordigers als het er écht op aankomt toch een grotere voorkeur voor asfalt aan de dag leggen? Op welke wijze organiseren we na het jammerlijke falen van de NS een behoorlijke en toekomstvaste treinverbinding tussen Nederland en België, waarbij de reiziger eindelijk een serieuze keuze krijgt tussen een wat duurdere hogesnelheidstrein of een Intercity tegen normaal tarief?

Voor het goed oplossen van al die vraagstukken is een enorme soepelheid van geest nodig. Denken buiten de gebaande paden. Niet vastzitten aan hoe het in het OV nu eenmaal is geregeld. Ik zie soms dat mensen die al heel lang in het OV werken, niet altijd meer in staat zijn, flexibel om te gaan met onverwachte gebeurtenissen. Dat geldt voor politici, voor ambtenaren en voor mensen bij vervoerders.

Inspireren

Ik hoop echt dat zij zich meer laten inspireren door de jonge garde. Want die komt uit een generatie mensen, die heel erg gewend is aan een wereld vol razendsnelle en ingrijpende veranderingen. Waar mijn generatie de fonkelnieuwe fax nog heeft bewonderd als een nieuwigheid met ongekende mogelijkheden, zijn nu de jongeren groot gegroeid in een wereld waar communicatie enorm is veranderd, en informatiestromen kolossaal zijn geworden. Dat biedt kansen.

In die Jonge Veranderaars heb ik een bijna onbegrensd vertrouwen. In ieder geval enorm hoge verwachtingen van ze. Als ik ze spreek, merk ik dat ze echt stappen vooruit willen zetten met het hele OV. En die Jonge Veranderaars van vandaag, nu al werkzaam in het OV, zijn de ambtelijke en politieke beslissers van morgen.

Ik kan niet wachten!”

Rikus-Spithorst-Maatschappij-Voor-Beter-OV-

Rikus Spithorst van de Maatschappij voor Beter OV

Auteur: Yvonne Ton

Yvonne Ton is freelance journalist voor de online vakbladen van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.