Een NS-intercity op station Den Bosch naar Zwolle

Hoe ziet mobiliteit eruit in 2050?

Bron: Inge

Wat valt er vandaag de dag te leren om Nederland over dertig jaar bereikbaar te houden? Aan de oppervlakte lijkt het alsof er in het mobiliteitslandschap niet veel is veranderd in de afgelopen dertig jaar. Treinen, bussen, auto’s, files en zelfs een hogesnelheidslijn bestonden in de jaren ’90 ook al. Maar wie dieper kijkt, ziet wel degelijk grote verschillen. Is dit ook te verwachten voor mobiliteit in de komende dertig jaar? Wat betekenen de klimaatuitdaging, digitalisering en flexibilisering en bijvoorbeeld Mobility as a Service voor 2050?

Op die vraag proberen twaalf mobiliteitsexperts antwoord te geven in het rapport Visie op Mobiliteit: Op weg naar 2050. Experts van onder andere NS, Lightyear, Hely, ANWB en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geven hun visie op mobiliteit en delen lessen voor het heden en voor de toekomst van mobiliteit. Wordt het reizen met drones en een Hyperloop-trein gemeengoed of behoudt de auto ondanks alle ambities zijn dominante positie in het wegverkeer?

Rol overheid

Hoe moeilijk het is om de toekomst te voorspellen, blijkt uit de verschillende visies. De twaalf experts, die onder andere werkzaam zijn bij NS, het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, ANWB, Hely en 9292, zijn het zeker niet allemaal met elkaar eens. Dat is ook niet het doel van het rapport, waarvoor INFO het initiatief heeft genomen. Het gaat er vooral om dat het rapport een inkijk biedt in de visie van verschillende partijen die veel in de melk te brokkelen hebben wat betreft de Nederlandse mobiliteit. Toch zijn er wel een paar overeenkomsten te ontdekken.

Overheden moeten zich weer meer met mobiliteit bemoeien en dan vooral gedragsverandering stimuleren. Want daarover lijken de meeste experts het wel eens: reizigers zullen verleid moeten worden om nieuw gedrag te gaan vertonen. De manier waarop de overheid die nieuwe rol moet invullen, zorgt nog wel voor verdeling. Hebben we in 2050 een Transportautoriteit die allerlei reizigersvraagstukken kan waarborgen op een nationaal niveau of bepaalt de overheid welke projecten voorrang krijgen in een Deltaplan?

Reisdoel

Bovendien vindt er een verschuiving plaats in de focus. Het zal in de toekomst minder gaan over infrastructuur en meer over de aangeboden diensten. Wanneer wordt gereisd en met welk doel? Het systeem wordt zo ingericht dat de reiziger van deur naar deur wordt gebracht, maar daarbij is ook de reden van de reis cruciaal. Duurzaamheid krijgt een belangrijkere rol, al is daar ook noodzakelijk dat verder gekeken wordt dan alleen naar techniek. “Voor een transitie is meer nodig dan het vervangen van een verbrandingsmotor door een elektromotor”, aldus Toon Zijlstra van het KiM.

Deelvervoer en wandelen krijgen van de meeste experts eveneens een belangrijke rol toebedeeld in het mobiliteitssysteem van de toekomst. Bepaalde sprekers zien MaaS als de aanjager van deze ontwikkeling, terwijl ook het betalen naar gebruik kan betekenen dat de eigen auto minder aantrekkelijk wordt. Die laatste trend zal ook in de hand worden gewerkt doordat steeds meer gemeenten besluiten hun steden autoluw te maken.

Mobiliteitsuitdaging

Een van de doelen van het rapport was om te begrijpen hoe mobiliteit zich zal ontwikkelen richting 2050, zodat alvast aan de juiste oplossingen gewerkt kan worden. Toch zijn niet alle experts ervan overtuigd dat in 2050 helemaal geen mobiliteitsprobleem meer zal bestaan. Er zal ongetwijfeld een flinke slag geslagen zijn, maar met de tijd komen ook weer nieuwe uitdagingen. “Alles blijft groeien en veranderen, dus ook de wensen van de consument en dat verandert ook weer het hele mobiliteitslandschap”, concludeert Martijn Lammers van Lightyear.

Lees hier het hele rapport.

Onderzoeksrapport

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

3 reacties op “Hoe ziet mobiliteit eruit in 2050?”

Pat Rick|10.07.20|17:30

Trekken we de trends van nog meer marktwerking en winstmaximalisatie door, dan denk ik dat het er uit gaat zien als in GB:
– Nog meer versnippering ipv integratie. Kleine stukjes zijn goed geregeld door private partijen, maar geen aansluiting, maar duurder vanwege management kosten. Meer mistanden
– Minder vervoer platteland en concentratie in bevolkingscentra (waar het makkelijkst winst te maken is)
– Meer marketingpraat om mistanden en mindere dienstverlening recht te praten.

Pat Rick|10.07.20|17:34

Trend moet gekeerd worden van geldgedreven OV naar OV waar de reiziger centraal staat. OV-bedrijven en rail-infra-bedrijven moeten fungeren als waterleidingmaatschappijen (kwaliteitgedreven ipv winstgedreven).

In GB is de situatie zo uit de hand gelopen dat de spoorwegen weer zijn genationaliseerd. Nu roept men ook om de waterleidingbedrijven te de-privitaseren. Marktwerking heeft veel mensen daar rijk gemaakt, maar alle andere stakeholders hebben daar verloren

Louis Bohte|13.07.20|13:59

Een belangrijke vraag lijkt mij bij wie de werkelijke macht komt te liggen. Een waakhond als Follow The Money is levensnoodzakelijk om junkies een slag voor te blijven reiziger gericht te blijven. Een oude vuistregel van 8% overhead kan hierbij behulpzaam zijn om overbodige managmentlagen te voorkomen. Ook onafhankelijk veiligheidstoezicht moet gewaarborgd blijven.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.