Noord/Zuidlijn, halte Amsterdam CS

Vier OV-projecten door eerste selectieronde Groeifonds

Bron Inge

Vier projecten in het openbaar vervoer maken kans op een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Het gaat om infrastructuurprojecten in de Metropoolregio Amsterdam, zuidelijke Randstad, Eindhoven en Utrecht. De Lelylijn, de snelle treinverbinding tussen de Randstad en Groningen, kan niet rekenen op financiering. Dat geldt ook voor de aanleg van nieuwe Europese spoorverbindingen. Deze twee voorstellen voldeden niet aan de vooraf vastgestelde gestelde criteria.

Het ontbreken van de Lelylijn en Europese spoorverbindingen zegt alleen iets over de compleetheid van de voorstellen en niet over het belang van deze projecten, benadrukken minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Wopke Hoekstra (Financiën) in een Kamerbrief. Vooral het draagvlak voor de Lelylijn groeide afgelopen jaar. Zo namen veel politieke partijen de verbinding op in hun verkiezingsprogramma. Na verdere uitwerking en aanvulling kunnen in een volgende ronde opnieuw voorstellen worden ingediend.

OV-voorstellen

Het voorstel om de Noord/Zuidlijn door te trekken naar Schiphol en Hoofddorp en de metroring in Amsterdam te sluiten kwam wel door de eerste selectieronde. Dat geldt ook voor de plannen in de zuidelijke Randstad voor een lightrailverbinding Leiden-Dordrecht en investeringen in hoogwaardige OV-oplossingen in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Verder zijn de plannen om het hoofdspoor tussen Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordecht aan te pakken opgenomen in de lijst.

De plannen voor twee nieuwe lightrailverbindingen en een nieuw intercitystation in Utrecht voldeden aan de voorwaarden, net als de ontwikkeling van het autonome OV-systeem de Brainportlijn die de economische locaties in de regio Eindhoven met elkaar moet verbinden.

20 miljard euro

In het Nationaal Groeifonds is de komende vijf jaar 20 miljard euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan economische groei, waaronder infrastructuur. Alle voorstellen zijn getoetst aan criteria zoals de minimale omvang van 30 miljoen euro, inhoudelijke focus en het eenmalig karakter van de investeringen. Na de Tweede Kamer stemde ook de Eerste Kamer deze week in met het fonds. Een onafhankelijke beoordelingscommissie buigt zich nu over de projectvoorstellen. Het kabinet verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar te beslissen welke projecten kunnen rekenen op een bijdrage.

Er zijn veertien voorstellen die wel in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Groeifonds, waarvan zes op het gebied van infrastructuur. De andere projecten hebben betrekking op kennisontwikkeling, onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Deze kunnen niet allemaal gehonoreerd worden, omdat de gevraagde bijdragen samen 25,5 miljard euro bedragen.

Grote opgaven

Pedro Peters, voorzitter van branchevereniging OV-NL, spreekt van een “belangrijke stap naar grote noodzakelijke investeringen in de bereikbaarheid met OV”. Ook de Mobiliteitsalliantie is blij met de voorstellen die zijn doorgeleid naar de beoordelingscommissie. De alliantie, waarin de OV-sector en de wegensector zijn verenigd, stelt dat de opgaven de komende jaren groot zijn. Naast projecten uit het Groeifonds zouden daarom aanvullende middelen nodig zijn in het MIRT van minimaal 3 miljard euro extra per jaar.

De Mobiliteitsalliantie spreekt dan ook de hoop uit dat een volgend kabinet voortvarend doorpakt met het fonds. “En daarnaast ook inzet op een effectieve aanpak van de mobiliteitsproblematiek door naast investeringen in OV, ook gericht te investeren in wegen, fiets, verkeersveiligheid en maatregelen om de flexibiliteit van ons vervoerssysteem te bevorderen.” Daarvoor moet volgens de alliantie ook worden gekeken naar een systeem van betalen naar gebruik, vervoershubs voor reizigers en goederen, en Mobility as a Service.

SpoorProTV sprak vorige maand met RET-directeur Maurice Unck over de lightrailverbinding Dordrecht-Leiden:

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

4 reacties op “Vier OV-projecten door eerste selectieronde Groeifonds”

Pat Rick|18.01.21|16:13

Dagblad van het Noorden zegt het al: de Randstad is weer favoriet bij het verdelen van geld. En dit terwijl het fonds zoiets moet doorbreken. Want de huidige mechanismes van Nationale Mobiliteit en Capaciteits Analyses sturen het geld nu al naar de Randstad, waardoor het daar nog drukker wordt en er nog meer geld naartoe moet (viscieuze cirkel). Eigenlijk heeft de Randstad de omliggende provincies nodig om ruimte betaalbaar te maken (en niet alleen vastgoedindustrie nog rijker te maken)

Pat Rick|18.01.21|16:17

Laat voor Utrecht de lijn naar IJsselstein voorlopig het laatste project zijn, want projecten doen kan Utrecht niet. Zie ook het debacle met de Uithoflijn (die daarom niet meer zo genoemd wordt). CS kan nog met 40% groeien tot 100 miljoen reizigers, dus een tweede IC-station is echt niet nodig.
De 100duizend woningen moeten anders gerealiseerd worden dan Leidsche Rijn. Kijk naar Japan/Singapore, hoe ze daar veel meer mensen kwijt kunnen en snel OV geven ipv hitte-eilanden van huizen maken.

Peter H. Smit|22.01.21|18:42

Als intercities gaan stoppen bij Utrecht Koningsweg gaat de OV reis langer duren voor Ede – Amsterdam. Dat levert nog meer auto’s op de weg, want veel reizigers uit Ede komen uit Wageningen en zitten dus toch al met ingewikkeld en traag voortransport.
Utrecht heeft een tweede tramlijn CS – Uithof nodig waarbij CS de enigie intercity stop blijft. Hoe moeizaam de realisatie van die eerste tramlijn ook was. Het aandeel doorgaande spoorrezigers is in Utrecht groter dan in de andere 3 grote steden.

Miranda Bogaards|04.02.21|00:33

Nu nog een metroverbinding langs krimpen aan den ijssel, daar kan dan ook wel zoveel geld naar toe, een metrotunnel of lijn. Dat zou wel eens tijd worden, na al die files bij de algerabrug al jarenlang.
Er wordt niks gedaan om krimpen beter bereikbaar te maken, oeververbinding Ridderkerk ook al afgeblazen en nu weer investeren in minder noodzakelijke dingen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.