GS in Friesland geen voorstander van eigen OV-bureau

De provincie Friesland krijgt hoogstwaarschijnlijk geen eigen OV-bureau en wordt ook niet opbrengstverantwoordelijk in de nieuwe busconcessie in Friesland. De provincies Groningen en Drenthe hebben samen al jaren een OV-bureau dat opbrengstverantwoordelijk is. Maar in Friesland worden er door Gedeputeerde Staten te veel risico’s gezien, waardoor de kans hierop minimaal lijkt te zijn. 

De concessie Groningen Drenthe is de enige in Nederland waarbij niet de vervoerder, maar de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de reizigersopbrengsten via het OV-bureau Groningen Drenthe. De provincie Friesland is nu ingegaan op de oprichting van een eigen bureau na een motie van 50Plus. Een OV-bureau zou leiden tot beter openbaar vervoer, onder andere omdat deze instantie beter op de hoogte zou zijn van de wensen van de gebruikers.

Financiële tegenvallers

De provincie vindt het echter risicovol om zelf opbrengstverantwoordelijk te zijn voor het openbaar vervoer. Zolang die verantwoordelijkheid bij de vervoerder ligt, draait die ook op voor eventuele tegenvallers in de opbrengsten. Bij de door 50Plus beoogde verandering is het aan de provincie om mogelijke tegenvallende opbrengsten te dekken. In de praktijk kan dit leiden tot een fluctuerende jaarlijkse bijdrage aan het OV.

Bovendien schrijft GS dat vervoerders vaak zelf verkiezen om verantwoordelijk te zijn voor de opbrengsten in de concessie. Door dit in de nieuwe concessie aan te passen, wordt die wellicht minder aantrekkelijk. Het is daarom mogelijk dat er wellicht minder of zelfs helemaal geen inschrijvingen komen. In 2018 werd de concessie Groningen Drenthe gegund. Daarop schreven drie partijen in, namelijk Arriva, Qbuzz en Connexxion.

Risico’s

Het is mogelijk dat de provincie scherper kan sturen op de kosten in relatie tot de opbrengsten binnen de concessie als het zelf opbrengstverantwoordelijk wordt, maar aan het oprichten van een eigen OV-bureau zijn verschillende risico’s verbonden. GS twijfelt of het mogelijk is om op tijd voldoende expertise aan te trekken. De nieuwe concessie start in december 2022 en voor een eigen OV-bureau dat opbrengstverantwoordelijkheid heeft, is specifieke kennis en capaciteit nodig. Momenteel beschikt de provincie daar nog niet over.

Bovendien is de provincie bang dat de planning niet gehaald wordt. Een verlenging van de huidige concessies Noord- en Zuidwest Fryslân is niet meer mogelijk, dus als het niet lukt om in drie jaar een eigen OV-bureau op te richten kan de nieuwe concessie niet op tijd worden aanbesteed.

Nota van Uitgangspunten

GS kiest er daarom voor om geen eigen OV-bureau op te richten en ook de verantwoordelijkheid voor de reizigersopbrengsten bij de vervoerder te laten liggen. Wel is in de Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe concessie opgenomen dat de opdrachtgever een deel van het OV-netwerk meer in eigen hand wil houden. Dan gaat het om het onderliggende netwerk, waarop maatwerk kan worden ingezet.

Lees ook:

Lege bussen vragen maatwerk op platteland én in stad in Friesland

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “GS in Friesland geen voorstander van eigen OV-bureau”

kees boer|12.11.19|17:47

Waarvoor zou dit niet kunnen en mogen ? Dit is toch een formeel recht dat deze in elke provincie heeft ?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.