Randstadrail-voertuig van HTM

Stadsvervoerders pleiten voor ‘lightrailnetwerk van de toekomst’

Randstadrail HTM

“Heb lef en investeer in het lightrailnetwerk van de toekomst.” Met die oproep wenden GVB, RET en HTM zich tot het nog te vormen kabinet. Zonder ambitieuze investeringen zou het volgens de drie stadsvervoerders een lastige opgave worden om in 2030 een half miljoen extra woningen in de Randstad te realiseren.

“Van de miljoen bij te bouwen woningen in Nederland komt de helft in de Randstad terecht. En we verdienen hier bijna de helft van het BBP. Na jarenlange bevriezing van de budgetten terwijl de reizigersaantallen met tientallen procenten groeiden, is een investeringsimpuls van minimaal 10 miljard nodig”, zeggen directeuren Claudia Zuiderwijk (GVB), Maurince Unck (RET) en Bruno Bruins (HTM) in de gezamenlijke oproep.

Goed voor heel Nederland

De investeringen zijn volgens de drie directeuren goed voor heel het land. “Elke regio heeft zijn eigen opgaven met bijbehorende investeringsbehoefte. In de Randstad is verdichting een groot vraagstuk. Dat vraagt om snel, efficiënt en klimaatvriendelijk vervoer. OV, gecombineerd met goede overstaphubs en handige apps om vervoermiddelen te combineren, is dat bij uitstek. Een schaalsprong verbetert de bereikbaarheid van de grote steden, de gebieden daar omheen én de reis tussen de Randstad en de landsdelen.”

De plannen voor verbeteringen en uitbreidingen van Randstedelijke OV-verbindingen liggen er al en kunnen op breed draagvlak rekenen, aldus de stadsvervoerders. “Omdat iedereen het erover eens is dat OV, fiets en deelconcepten de ruggengraat zijn van grootstedelijke mobiliteit. Nu is het tijd voor boter bij de vis: een kabinet dat het lef en de ambitie heeft om hiervoor ook daadwerkelijk geld vrij te maken. Dat is nu nodig, omdat de doorlooptijden al gauw tien jaar zijn.”

Meer belangen

De beoogde OV-schaalsprong zou behalve de woningbouwopgave ook van belang zijn om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen en het vestigingsklimaat te versterken. Investeringen dragen volgens de vervoerders bij aan schone, leefbare en aantrekkelijke stedelijke regio’s en aan de nabijheid van voorzieningen, waardoor mensen maatschappelijk kunnen meedoen en vervoersarmoede wordt bestreden. “We zien grootstedelijke regio’s om ons heen – Parijs, Londen, Kopenhagen, het Rührgebied – tientallen miljarden investeren in deze opgave. Laten we zorgen dat Nederland dit voorbeeld volgt en internationaal in de voorhoede blijft.”

Omdat investeren in capaciteit geen doel op zich is, wordt gepleit voor verbetering van bestaande lijnen waar het kan en aanleg van nieuwe waar het moet. In de oproep wordt ook benadrukt dat overheden, werkgevers en onderwijsinstellingen na de coronacrisis waar het kan spreiding van reizigersstromen moeten vasthouden. “Niemand staat te springen om straks weer als haringen in een tonnetje in de bus, tram of metro te staan.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.