Arriva, trein, Groningen

Arriva beoordeelde kennis en ervaring machinisten onvoldoende

Arriva toetste de kennis en de ervaring van de machinisten niet voldoende. Dit is zorgwekkend, want dat kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid op het spoor. Dit stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd na een risicovolle stoptonend seinpassage in Uithuizermeeden in 2016. De vervoerder erkent de problemen en heeft besloten zwaarder in te zetten op de interne opleiding van nieuwe- en inhuur machinisten.

Dit betekent onder andere extra begeleiding van nieuwe machinisten, weg- en materieelexamens door een gecertificeerde praktijkexaminator en de aanwezigheid van een spoorwegfunctionaris bij de selectiegesprekken. Omdat die maatregelen nog niet zijn geïmplementeerd heeft de inspectie het effect hiervan nog niet kunnen vaststellen, maar ILT wil dit wel blijven monitoren.

Nieuwe machinisten

In het rapport ‘verkennend onderzoek ILT naar aanname, opleiding en begeleiding van machinisten van Arriva‘ concludeert de inspectie dat Arriva te sterk leunt op vergunningen en certificaten en dat de vervoeder de machinisten eigenlijk niet goed genoeg kent voordat voordat ze worden ingezet. Arriva brengt elke machinist vakinhoudelijke kennis bij voor het uitvoeren van de rijtaak en een beperkt aantal storingen.

‘Voor Arriva is het een feit dat een machinist in het bezit van een machinistenvergunning vakbekwaam is; zonder dit op enige wijze te toetsen’, schrijft de inspectie. Bovendien test Arriva vooral de theoretische kennis en de praktijk in mindere mate. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat machinisten die zelfstandig treinen gaan rijden geen extra begeleiding krijgen. De machinisten hebben een jaarlijkse herinstructie en jaarlijks een begeleidingsrit.

De inspectie vindt dat Arriva daarmee de ingehuurde en overgenomen machinisten niet goed genoeg opleidt en begeleidt ten aanzien van de kennis en achtergronden van de werking van systemen die van invloed zijn op de spoorwegveiligheid. Arriva onderschrijft het ILT rapport dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer en heeft daarom het maatregelenpakket ontwikkeld, al geeft de vervoerder ook aan dat ze wel altijd heeft voldaan aan de wettelijke eisen.

Reactie staatssecretaris

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft het rapport deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop Arriva op een adequate manier opvolging heeft gegeven aan de bevindingen van de ILT. Op basis van deze bevindingen heeft de ILT overigens besloten het niveau van de machinisten ook bij de andere vervoerders te onderzoeken.

Dijksma: “Ik vind het bovendien verstandig dat de ILT heeft besloten een thematisch onderzoek te starten naar de borging van het vakmanschap, bestaande uit aanname, opleiding en begeleiding van machinisten bij andere spoorwegondernemingen. Het overnemen van machinisten bij een concessiewijziging maakt onderdeel uit van de scope. Ik acht dit onderzoek van groot belang om zeker te stellen dat binnen de spoorsector de opleiding en begeleiding van machinisten op orde is.”

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Arriva beoordeelde kennis en ervaring machinisten onvoldoende | OVPro.nl
Arriva, trein, Groningen

Arriva beoordeelde kennis en ervaring machinisten onvoldoende

Arriva toetste de kennis en de ervaring van de machinisten niet voldoende. Dit is zorgwekkend, want dat kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid op het spoor. Dit stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd na een risicovolle stoptonend seinpassage in Uithuizermeeden in 2016. De vervoerder erkent de problemen en heeft besloten zwaarder in te zetten op de interne opleiding van nieuwe- en inhuur machinisten.

Dit betekent onder andere extra begeleiding van nieuwe machinisten, weg- en materieelexamens door een gecertificeerde praktijkexaminator en de aanwezigheid van een spoorwegfunctionaris bij de selectiegesprekken. Omdat die maatregelen nog niet zijn geïmplementeerd heeft de inspectie het effect hiervan nog niet kunnen vaststellen, maar ILT wil dit wel blijven monitoren.

Nieuwe machinisten

In het rapport ‘verkennend onderzoek ILT naar aanname, opleiding en begeleiding van machinisten van Arriva‘ concludeert de inspectie dat Arriva te sterk leunt op vergunningen en certificaten en dat de vervoeder de machinisten eigenlijk niet goed genoeg kent voordat voordat ze worden ingezet. Arriva brengt elke machinist vakinhoudelijke kennis bij voor het uitvoeren van de rijtaak en een beperkt aantal storingen.

‘Voor Arriva is het een feit dat een machinist in het bezit van een machinistenvergunning vakbekwaam is; zonder dit op enige wijze te toetsen’, schrijft de inspectie. Bovendien test Arriva vooral de theoretische kennis en de praktijk in mindere mate. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat machinisten die zelfstandig treinen gaan rijden geen extra begeleiding krijgen. De machinisten hebben een jaarlijkse herinstructie en jaarlijks een begeleidingsrit.

De inspectie vindt dat Arriva daarmee de ingehuurde en overgenomen machinisten niet goed genoeg opleidt en begeleidt ten aanzien van de kennis en achtergronden van de werking van systemen die van invloed zijn op de spoorwegveiligheid. Arriva onderschrijft het ILT rapport dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer en heeft daarom het maatregelenpakket ontwikkeld, al geeft de vervoerder ook aan dat ze wel altijd heeft voldaan aan de wettelijke eisen.

Reactie staatssecretaris

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft het rapport deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop Arriva op een adequate manier opvolging heeft gegeven aan de bevindingen van de ILT. Op basis van deze bevindingen heeft de ILT overigens besloten het niveau van de machinisten ook bij de andere vervoerders te onderzoeken.

Dijksma: “Ik vind het bovendien verstandig dat de ILT heeft besloten een thematisch onderzoek te starten naar de borging van het vakmanschap, bestaande uit aanname, opleiding en begeleiding van machinisten bij andere spoorwegondernemingen. Het overnemen van machinisten bij een concessiewijziging maakt onderdeel uit van de scope. Ik acht dit onderzoek van groot belang om zeker te stellen dat binnen de spoorsector de opleiding en begeleiding van machinisten op orde is.”

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.