2% meer loon voor GVB-personeel en 200 extra vaste banen

GVB, Sloterdijk, (foto: GVB Verbindt)

Stadsvervoerder GVB heeft een onderhandelingsresultaat bereikt met vakbond FNV en vakorganisatie ABGP over de nieuwe cao. Medewerkers krijgen in 2017 en in 2018 een loonsverhoging van 2 procent en verhoging van de toeslagen en de vervoerder belooft zich in te zetten om circa 200 nieuwe vaste contracten aan te bieden. De verhoging van de schaallonen en alle toeslagen gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

Verder is afgesproken dat uitzendkrachten tenminste 28 uur per week aangeboden krijgen, mits ze dat zelf ook willen en dat zij een betere mogelijkheid krijgen om vast in dienst te treden bij de Amsterdamse stadsvervoerder. Dit was een streven van FNV om ervoor te zorgen dat ook uitzendkrachten een leefbaar loon krijgen. In 2018 wordt verder onderzocht hoe er een ouderenregeling kan worden ontwikkeld, waarmee het wettelijk mogelijk is om vervroegd te kunnen stoppen met werken.

Sociaal Plan

Verder wordt het Sociaal Plan van GVB voor de periode 2018 tot 2022 vernieuwd. Volgens de vakbond was dit plan al erg goed met de geen-gedwongen-ontslag-garantie, de inkomensgarantie en de uitsluiting van boventalligheid voor het rijdend en sleutelend personeel. Daarom blijven die elementen in het vernieuwde plan behouden. Wel krijgt het personeel meer keuzes na één jaar boventalligheid. Medewerkers kunnen kiezen voor werkzekerheid bij GVB, maar dan wel in een lagere functie of juist beëindiging van het arbeidscontract, waarbij de werknemer begeleiding krijgt naar ander werk.

Hoewel GVB inzet op vaste medewerkers, stelt de vervoerder ook dat voorlopig de noodzaak blijft bestaan om de interne flexibiliteit te verhogen en om externe medewerkers in te huren. Dit komt omdat er een groot deel van de medewerkers binnenkort met pensioen zal gaan, door krapte op de arbeidsmarkt, terwijl tegelijkertijd de Noord/Zuidlijn in 2018 gaat rijden. Tijdens de loop van deze cao wordt de mogelijkheid onderzocht om intern uitzendbureau op te zetten, om zo te flexibiliteit van eigen medewerkers te verhogen.

Diversiteit

Verder heeft de vervoerder ingestemd met het voorstel om de cao zogenaamd ‘genderproof’ te maken. Hierdoor moeten alle medewerkers gelijk behandeld worden, ondanks gender of leefstijl, en moeten discriminatie en buitensluiting worden voorkomen. “Afgesproken is dat aan de hand van een checklist voorstellen zullen worden gedaan voor de verbetering van de cao op het punt van gendergelijkheid en een positief en kleurrijk diversiteitsbeleid”, is geschreven in het voorlopige akkoord.

Naast het cao-resultaat heeft de OR-delegatie een extra akkoord gesloten met daarin een meerjarenplan inclusief de aanpak van werkdruk. Overigens noemt vakbond FNV het behalen van dit onderhandelingsresultaat een moeizaam traject. Het resultaat dat nu is bereikt door de vervoerder, de vakbond en de vakorganisatie is nog niet definitief; daarvoor mogen eerst de leden nog hun zegje doen. Wanneer zij instemmen, wordt de cao van kracht.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

2% meer loon voor GVB-personeel en 200 extra vaste banen | OVPro.nl

2% meer loon voor GVB-personeel en 200 extra vaste banen

GVB, Sloterdijk, (foto: GVB Verbindt)

Stadsvervoerder GVB heeft een onderhandelingsresultaat bereikt met vakbond FNV en vakorganisatie ABGP over de nieuwe cao. Medewerkers krijgen in 2017 en in 2018 een loonsverhoging van 2 procent en verhoging van de toeslagen en de vervoerder belooft zich in te zetten om circa 200 nieuwe vaste contracten aan te bieden. De verhoging van de schaallonen en alle toeslagen gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

Verder is afgesproken dat uitzendkrachten tenminste 28 uur per week aangeboden krijgen, mits ze dat zelf ook willen en dat zij een betere mogelijkheid krijgen om vast in dienst te treden bij de Amsterdamse stadsvervoerder. Dit was een streven van FNV om ervoor te zorgen dat ook uitzendkrachten een leefbaar loon krijgen. In 2018 wordt verder onderzocht hoe er een ouderenregeling kan worden ontwikkeld, waarmee het wettelijk mogelijk is om vervroegd te kunnen stoppen met werken.

Sociaal Plan

Verder wordt het Sociaal Plan van GVB voor de periode 2018 tot 2022 vernieuwd. Volgens de vakbond was dit plan al erg goed met de geen-gedwongen-ontslag-garantie, de inkomensgarantie en de uitsluiting van boventalligheid voor het rijdend en sleutelend personeel. Daarom blijven die elementen in het vernieuwde plan behouden. Wel krijgt het personeel meer keuzes na één jaar boventalligheid. Medewerkers kunnen kiezen voor werkzekerheid bij GVB, maar dan wel in een lagere functie of juist beëindiging van het arbeidscontract, waarbij de werknemer begeleiding krijgt naar ander werk.

Hoewel GVB inzet op vaste medewerkers, stelt de vervoerder ook dat voorlopig de noodzaak blijft bestaan om de interne flexibiliteit te verhogen en om externe medewerkers in te huren. Dit komt omdat er een groot deel van de medewerkers binnenkort met pensioen zal gaan, door krapte op de arbeidsmarkt, terwijl tegelijkertijd de Noord/Zuidlijn in 2018 gaat rijden. Tijdens de loop van deze cao wordt de mogelijkheid onderzocht om intern uitzendbureau op te zetten, om zo te flexibiliteit van eigen medewerkers te verhogen.

Diversiteit

Verder heeft de vervoerder ingestemd met het voorstel om de cao zogenaamd ‘genderproof’ te maken. Hierdoor moeten alle medewerkers gelijk behandeld worden, ondanks gender of leefstijl, en moeten discriminatie en buitensluiting worden voorkomen. “Afgesproken is dat aan de hand van een checklist voorstellen zullen worden gedaan voor de verbetering van de cao op het punt van gendergelijkheid en een positief en kleurrijk diversiteitsbeleid”, is geschreven in het voorlopige akkoord.

Naast het cao-resultaat heeft de OR-delegatie een extra akkoord gesloten met daarin een meerjarenplan inclusief de aanpak van werkdruk. Overigens noemt vakbond FNV het behalen van dit onderhandelingsresultaat een moeizaam traject. Het resultaat dat nu is bereikt door de vervoerder, de vakbond en de vakorganisatie is nog niet definitief; daarvoor mogen eerst de leden nog hun zegje doen. Wanneer zij instemmen, wordt de cao van kracht.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.