Jonge Veranderaars, Spoorvisie 2030, lagerhuisdebat

Debat jonge spoorprofessionals: politiek moet regie nemen

Jonge Veranderaars, Spoorvisie 2030, lagerhuisdebat

VIDEO – De politiek zou meer de regie moeten nemen over het spoor in Nederland en zich minder moeten bezighouden met brandjes blussen. Er ontbreekt een breed gedragen langetermijnvisie voor het spoor. Dit was een van de argumenten die op donderdag 7 februari voorbij kwam tijdens het Lagerhuisdebat van Spoorvisie 2030 in Utrecht.

Spoorvisie 2030 bestaat uit een groep jonge spoorprofessionals die bezig zijn met het ontwikkelen van een spoorvisie voor de komende twintig jaar. Zij discussieerden in een debatclinic gegeven door het bedrijf Debat.nl op persoonlijke titel over diverse spoorthema’s. Bekijk hieronder drie video’s waarin over stellingen wordt gedebatteerd.

Stelling 1

‘Bij de keuze voor hoge snelheid of hoge frequentie, prevaleert de laatste.’

Randstad-gedachte

Een van de jongeren zegt dat er moet worden gestopt met vanuit de Randstad-gedachte naar het spoor te kijken. Het is niet nodig om overal te stoppen. Met het maken van lange afstanden met hoge snelheden kan juist winst gemaakt worden.

Een andere deelnemer reageert daarop door te zeggen dat het vaak stoppen inherent is voor het spoorlandschap in Nederland, want de afstanden zijn nu eenmaal kort in Nederland. Door te versnellen kun je daardoor weinig winst behalen. De winst kan juist behaald worden uit hoge frequenties. 

Als er iedere tien minuten een trein rijdt, kan er meer tijdswinst worden behaald dan dat er met snellere treinen wordt gereden.

Als treinen betrouwbaar en goed rijden dan is de snelheid veel belangrijker, stelt een ander. 

Snellere treinen zijn goedkoper zijn omdat ze sneller en vaker ingezet kunnen worden, meent hij. Dat leidt tot minder kosten.

Een andere jongere stelt juist dat hogesnelheidstreinen veel te duur zijn en dat er vanwege de korte afstanden in Nederland met de snelheidsverhoging weinig tijdwinst wordt behaald. 

Ook wordt er gezegd dat het voor de concurrentiepositie van Nederland in Europa goed is om de snelheid van de treinen verhogen.

Stelling 2’Vervoerders moeten gedwongen worden om samen te werken

’

Samenwerken

“Vervoerders moeten niet worden gedwongen worden om samen te werken”, stelt een van de jongeren. Wel kan een financiële prikkel er volgens hem voor zorgen dat deze samenwerking wordt bevorderd.

Als je samenwerkt levert het je geld op op het moment dat je meer reizigers krijgt is een van de argumenten. En dat lukt alleen maar door als je goed op elkaar aansluit.

Degene die het product betaalt dat is het enige waar het om moet draaien, wordt beargumenteerd. Voor de klant maakt het niet uit als het maar optimaal geïntegreerd is. Die optimale integratie werkt niet op dit moment. Hij is het eens met de stelling dat er gedwongen samenwerking moet komen.

“

We zorgen voor perverse prikkelingen zoals de punctualiteitseisen. Daardoor worden treinen eerder uit de dienstregeling gehaald dan dat ze tien minuten te laat komen omdat die boete dan net iets lager is”, zegt een jongere geërgerd.

Volgens een ander ligt het probleem niet bij de vervoersbedrijven maar bij de overheden. Als de overheid de regie neemt en voor sturing zorgt dan kan die samenwerking worden bevorderd. “

De marktwerking en de concessieverlening heeft eigenlijk laten zien dat de overheid het openbaar vervoer helemaal niet heeft los kunnen laten” zegt hij. “Laat die vervoerder vrij en kiezen waar hij die reiziger naar toe wil brengen.”

Stelling 3

‘De Tweede Kamer moet zich uitspreken over én committeren aan één spoorvisie die door de sector wordt opgesteld’

Regie

“De overheid moet de regie nemen en het is belachelijk dat wij dit als jongeren moeten oppakken omdat dit niet gebeurt”, stelt een van de aanwezigen. Een lange termijn visie die komt door een Tweede Kamer is een misvatting, bepleit een ander, omdat een regering er maar een beperkt aantal jaren zit.

Waar de sector last van heeft is de veranderlijkheid in de politiek en de neiging om brandjes te blussen, stelt een jongere. Volgens hem zou de spoorsector er meer aan hebben om zelf problemen te kunnen oplossen.

Een jongere die bij de overheid werkt: “Ik heb veel vertrouwen in de efficiency en de effectiviteit van de bedrijven, maar de belastingbetaler die het moet gaan ophoesten wil nog altijd dat de burger goed vertegenwoordigd is in de besluitvorming. En dat moet toch echt in Den Haag gebeuren.”

“Wat wij missen in de sector is een gemeenschappelijke visie op lange termijn”, stelt een deelnemer. Een ander wijst op de lange termijn visie die de sector samen met de spoorsector en het ministerie heeft opgesteld en zegt dat er wel degelijk een lange termijn visie is.

Spoorvisie 2030

Aan het einde van het debat legde het bedrijf Futureconsult de basis voor de scenarioplannen van de Spoorvisie 2030. Deze spoorvisie zal naar verwachting halverwege 2013 klaar zijn.

Marieke van Gompel

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Debat jonge spoorprofessionals: politiek moet regie nemen | OVPro.nl
Jonge Veranderaars, Spoorvisie 2030, lagerhuisdebat

Debat jonge spoorprofessionals: politiek moet regie nemen

VIDEO – De politiek zou meer de regie moeten nemen over het spoor in Nederland en zich minder moeten bezighouden met brandjes blussen. Er ontbreekt een breed gedragen langetermijnvisie voor het spoor. Dit was een van de argumenten die op donderdag 7 februari voorbij kwam tijdens het Lagerhuisdebat van Spoorvisie 2030 in Utrecht.

Spoorvisie 2030 bestaat uit een groep jonge spoorprofessionals die bezig zijn met het ontwikkelen van een spoorvisie voor de komende twintig jaar. Zij discussieerden in een debatclinic gegeven door het bedrijf Debat.nl op persoonlijke titel over diverse spoorthema’s. Bekijk hieronder drie video’s waarin over stellingen wordt gedebatteerd.

Stelling 1

‘Bij de keuze voor hoge snelheid of hoge frequentie, prevaleert de laatste.’

Randstad-gedachte

Een van de jongeren zegt dat er moet worden gestopt met vanuit de Randstad-gedachte naar het spoor te kijken. Het is niet nodig om overal te stoppen. Met het maken van lange afstanden met hoge snelheden kan juist winst gemaakt worden.

Een andere deelnemer reageert daarop door te zeggen dat het vaak stoppen inherent is voor het spoorlandschap in Nederland, want de afstanden zijn nu eenmaal kort in Nederland. Door te versnellen kun je daardoor weinig winst behalen. De winst kan juist behaald worden uit hoge frequenties. 

Als er iedere tien minuten een trein rijdt, kan er meer tijdswinst worden behaald dan dat er met snellere treinen wordt gereden.

Als treinen betrouwbaar en goed rijden dan is de snelheid veel belangrijker, stelt een ander. 

Snellere treinen zijn goedkoper zijn omdat ze sneller en vaker ingezet kunnen worden, meent hij. Dat leidt tot minder kosten.

Een andere jongere stelt juist dat hogesnelheidstreinen veel te duur zijn en dat er vanwege de korte afstanden in Nederland met de snelheidsverhoging weinig tijdwinst wordt behaald. 

Ook wordt er gezegd dat het voor de concurrentiepositie van Nederland in Europa goed is om de snelheid van de treinen verhogen.

Stelling 2’Vervoerders moeten gedwongen worden om samen te werken

’

Samenwerken

“Vervoerders moeten niet worden gedwongen worden om samen te werken”, stelt een van de jongeren. Wel kan een financiële prikkel er volgens hem voor zorgen dat deze samenwerking wordt bevorderd.

Als je samenwerkt levert het je geld op op het moment dat je meer reizigers krijgt is een van de argumenten. En dat lukt alleen maar door als je goed op elkaar aansluit.

Degene die het product betaalt dat is het enige waar het om moet draaien, wordt beargumenteerd. Voor de klant maakt het niet uit als het maar optimaal geïntegreerd is. Die optimale integratie werkt niet op dit moment. Hij is het eens met de stelling dat er gedwongen samenwerking moet komen.

“

We zorgen voor perverse prikkelingen zoals de punctualiteitseisen. Daardoor worden treinen eerder uit de dienstregeling gehaald dan dat ze tien minuten te laat komen omdat die boete dan net iets lager is”, zegt een jongere geërgerd.

Volgens een ander ligt het probleem niet bij de vervoersbedrijven maar bij de overheden. Als de overheid de regie neemt en voor sturing zorgt dan kan die samenwerking worden bevorderd. “

De marktwerking en de concessieverlening heeft eigenlijk laten zien dat de overheid het openbaar vervoer helemaal niet heeft los kunnen laten” zegt hij. “Laat die vervoerder vrij en kiezen waar hij die reiziger naar toe wil brengen.”

Stelling 3

‘De Tweede Kamer moet zich uitspreken over én committeren aan één spoorvisie die door de sector wordt opgesteld’

Regie

“De overheid moet de regie nemen en het is belachelijk dat wij dit als jongeren moeten oppakken omdat dit niet gebeurt”, stelt een van de aanwezigen. Een lange termijn visie die komt door een Tweede Kamer is een misvatting, bepleit een ander, omdat een regering er maar een beperkt aantal jaren zit.

Waar de sector last van heeft is de veranderlijkheid in de politiek en de neiging om brandjes te blussen, stelt een jongere. Volgens hem zou de spoorsector er meer aan hebben om zelf problemen te kunnen oplossen.

Een jongere die bij de overheid werkt: “Ik heb veel vertrouwen in de efficiency en de effectiviteit van de bedrijven, maar de belastingbetaler die het moet gaan ophoesten wil nog altijd dat de burger goed vertegenwoordigd is in de besluitvorming. En dat moet toch echt in Den Haag gebeuren.”

“Wat wij missen in de sector is een gemeenschappelijke visie op lange termijn”, stelt een deelnemer. Een ander wijst op de lange termijn visie die de sector samen met de spoorsector en het ministerie heeft opgesteld en zegt dat er wel degelijk een lange termijn visie is.

Spoorvisie 2030

Aan het einde van het debat legde het bedrijf Futureconsult de basis voor de scenarioplannen van de Spoorvisie 2030. Deze spoorvisie zal naar verwachting halverwege 2013 klaar zijn.

Marieke van Gompel

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.