Smartphone, app, MaaS. Foto: iStock / LDProp

Op weg naar vraaggestuurd openbaar vervoer

Bron: iStock / LDProp (onbeperkt gebruik)

Met name in het openbaar vervoer en het contractvervoer liggen er gedeelde uitdagingen en dus ook mogelijkheden om samen op te trekken. Met het ontstaan van Mobility as a Service kijkt softwareleverancier Korton steeds meer over de grenzen van verschillende vervoersvormen heen. Want als mensen zelf hun ideale reis samenstellen op basis van het beschikbare vervoersaanbod, krijgen die modaliteiten als bus, trein en taxi steeds meer met elkaar te maken.

Korton is al ruim twee decennia actief als softwareleverancier van met name taxibedrijven en vervoersregisseurs. De kennis van en ervaring met het collectief vraagafhankelijk vervoer is dan ook groot. Het bedrijf uit Hoofddorp verwacht dit kwartaal de 500 miljoenste reizigerskilometer vanuit zijn regiesysteem te faciliteren. De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor Mobility as a Service. Daar wordt voortdurend op ingespeeld met Korton MaaS. Ruben Schouten van Korton ziet dat het doelgroepenvervoer en OV naar elkaar toegroeien.

“De opdrachten voor openbaar vervoer en doelgroepenvervoer zijn nu nog heel erg gescheiden, zowel in de aanbesteding als de uitvoering. Wij verwachten dat die steeds meer bij elkaar gaan komen. Uiteindelijk zal dat leiden tot vraaggestuurd openbaar vervoer. Een bus rijdt dan bijvoorbeeld niet meer volgens een bepaald schema, maar op basis van de vraag die er op een bepaald moment daadwerkelijk is naar die busrit.”

Reizigersprofiel

MaaS komt voor Korton neer op een online marktplaats van verschillende modaliteiten, zoals bus, taxi, trein, deelauto, deelfiets en meer. “Met die modaliteiten kan de gebruiker de reis plannen die het beste past bij de behoefte van dat moment. De aanbieders van vervoer zetten daar een aanbod tegenover, op basis waarvan de reiziger de reis kan samenstellen. Adviezen en mogelijkheden worden geboden op basis van het reizigersprofiel, dat rekening zal houden met (medische) indicaties en persoonlijke voorkeuren. Zo wordt naast het vervoer ook de juiste (zorg)begeleiding gegeven. Bij een juiste indicatiestelling worden ook medische gegevens vastgelegd, waarbij het natuurlijk van belang is dat hier zorgvuldig en veilig mee omgegaan wordt”, aldus Schouten.

Wat is er anders in 2020?

Korton MaaS wil daarin niet alleen faciliteren, maar ook de administratieve kant voor zijn rekening nemen. De visie die daarbij is ontwikkeld, gaat over MaaS anno 2020. Over een paar jaar kan en zal er al veel veranderd zijn op het gebied van autobezit, contractvervoer, vraaggestuurd OV en emissievrij vervoer. Maar er moet ook nog heel veel worden uitgezocht en uitgevonden.

“Er wordt in de mobiliteitswereld veel over MaaS gepraat en er worden allerlei projecten en initiatieven onder geschaard”, zegt Schouten. “Het is nu nog lastig te zeggen wat in 2020 wel en niet veranderd en gerealiseerd zal zijn. Voor het doelgroepenvervoer in Rotterdam zijn betrekkelijk lange contracten afgesloten met de focus op mobiliteit. Dat is mooi, want dit biedt ruimte om te innoveren. Collectief vraagafhankelijk vervoer en openbaar vervoer zullen de komende jaren al naar elkaar toegroeien. Maar of dat op termijn tot een gezamenlijke aanbesteding leidt, dat is nu nog niet te zeggen.”

Data beschikbaar stellen

Dat er van alles wordt ontwikkeld en uitgeprobeerd dat onder de paraplu van MaaS valt, is volgens Schouten goed en zelfs inherent aan het hele idee erachter. “Wel moeten we waken voor partijen die vooral snel een eigen MaaS-concept in de markt willen zetten zonder daarbij het grotere belang in het oog te houden. Dat is wel een risico. Daarom is het juist goed MaaS nu ook op de politieke agenda staat. In onze ogen zou de overheid alle OV-bedrijven moeten verplichten om hun data gestandaardiseerd beschikbaar te stellen, zodat het mogelijk wordt OV verder te integreren. In Finland is het al in de wet verankerd dat de marktspelers hun data beschikbaar moeten stellen. Het is tenslotte publiek geld waarmee dit mogelijk gemaakt wordt en het zal helpen om het OV sneller te integreren in verschillende mobiliteitsservices.”

Korton ziet zichzelf als een specialist op het gebied van MaaS. “Wij bieden kennis, advies en oplossingen voor partijen met mobiliteitsvraagstukken en we hebben veel ervaring met contractvervoer in Nederland”, aldus Ruben Schouten. “En daarbij staat het ontzorgen van de reiziger centraal, in een tijd waarin die reiziger meer behoefte heeft aan gebruik dan aan bezit, met behoud van vrijheid, veiligheid, flexibiliteit, overzicht en kwaliteit. Dat is hoe wij onze rol op het gebied van MaaS zien.”

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Op weg naar vraaggestuurd openbaar vervoer”

Xander Koster|15.02.18|10:15

Mooie ontwikkeling! Mobiliteit is voor mensen met een beperking nog vaak nodeloos ingewikkeld en voor overheden extra kostbaar, omdat OV verantwoordelijkheid is van provincie en vervoer voor specifieke doelgroepen onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Op weg naar vraaggestuurd openbaar vervoer | OVPro.nl
Smartphone, app, MaaS. Foto: iStock / LDProp

Op weg naar vraaggestuurd openbaar vervoer

Bron: iStock / LDProp (onbeperkt gebruik)

Met name in het openbaar vervoer en het contractvervoer liggen er gedeelde uitdagingen en dus ook mogelijkheden om samen op te trekken. Met het ontstaan van Mobility as a Service kijkt softwareleverancier Korton steeds meer over de grenzen van verschillende vervoersvormen heen. Want als mensen zelf hun ideale reis samenstellen op basis van het beschikbare vervoersaanbod, krijgen die modaliteiten als bus, trein en taxi steeds meer met elkaar te maken.

Korton is al ruim twee decennia actief als softwareleverancier van met name taxibedrijven en vervoersregisseurs. De kennis van en ervaring met het collectief vraagafhankelijk vervoer is dan ook groot. Het bedrijf uit Hoofddorp verwacht dit kwartaal de 500 miljoenste reizigerskilometer vanuit zijn regiesysteem te faciliteren. De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor Mobility as a Service. Daar wordt voortdurend op ingespeeld met Korton MaaS. Ruben Schouten van Korton ziet dat het doelgroepenvervoer en OV naar elkaar toegroeien.

“De opdrachten voor openbaar vervoer en doelgroepenvervoer zijn nu nog heel erg gescheiden, zowel in de aanbesteding als de uitvoering. Wij verwachten dat die steeds meer bij elkaar gaan komen. Uiteindelijk zal dat leiden tot vraaggestuurd openbaar vervoer. Een bus rijdt dan bijvoorbeeld niet meer volgens een bepaald schema, maar op basis van de vraag die er op een bepaald moment daadwerkelijk is naar die busrit.”

Reizigersprofiel

MaaS komt voor Korton neer op een online marktplaats van verschillende modaliteiten, zoals bus, taxi, trein, deelauto, deelfiets en meer. “Met die modaliteiten kan de gebruiker de reis plannen die het beste past bij de behoefte van dat moment. De aanbieders van vervoer zetten daar een aanbod tegenover, op basis waarvan de reiziger de reis kan samenstellen. Adviezen en mogelijkheden worden geboden op basis van het reizigersprofiel, dat rekening zal houden met (medische) indicaties en persoonlijke voorkeuren. Zo wordt naast het vervoer ook de juiste (zorg)begeleiding gegeven. Bij een juiste indicatiestelling worden ook medische gegevens vastgelegd, waarbij het natuurlijk van belang is dat hier zorgvuldig en veilig mee omgegaan wordt”, aldus Schouten.

Wat is er anders in 2020?

Korton MaaS wil daarin niet alleen faciliteren, maar ook de administratieve kant voor zijn rekening nemen. De visie die daarbij is ontwikkeld, gaat over MaaS anno 2020. Over een paar jaar kan en zal er al veel veranderd zijn op het gebied van autobezit, contractvervoer, vraaggestuurd OV en emissievrij vervoer. Maar er moet ook nog heel veel worden uitgezocht en uitgevonden.

“Er wordt in de mobiliteitswereld veel over MaaS gepraat en er worden allerlei projecten en initiatieven onder geschaard”, zegt Schouten. “Het is nu nog lastig te zeggen wat in 2020 wel en niet veranderd en gerealiseerd zal zijn. Voor het doelgroepenvervoer in Rotterdam zijn betrekkelijk lange contracten afgesloten met de focus op mobiliteit. Dat is mooi, want dit biedt ruimte om te innoveren. Collectief vraagafhankelijk vervoer en openbaar vervoer zullen de komende jaren al naar elkaar toegroeien. Maar of dat op termijn tot een gezamenlijke aanbesteding leidt, dat is nu nog niet te zeggen.”

Data beschikbaar stellen

Dat er van alles wordt ontwikkeld en uitgeprobeerd dat onder de paraplu van MaaS valt, is volgens Schouten goed en zelfs inherent aan het hele idee erachter. “Wel moeten we waken voor partijen die vooral snel een eigen MaaS-concept in de markt willen zetten zonder daarbij het grotere belang in het oog te houden. Dat is wel een risico. Daarom is het juist goed MaaS nu ook op de politieke agenda staat. In onze ogen zou de overheid alle OV-bedrijven moeten verplichten om hun data gestandaardiseerd beschikbaar te stellen, zodat het mogelijk wordt OV verder te integreren. In Finland is het al in de wet verankerd dat de marktspelers hun data beschikbaar moeten stellen. Het is tenslotte publiek geld waarmee dit mogelijk gemaakt wordt en het zal helpen om het OV sneller te integreren in verschillende mobiliteitsservices.”

Korton ziet zichzelf als een specialist op het gebied van MaaS. “Wij bieden kennis, advies en oplossingen voor partijen met mobiliteitsvraagstukken en we hebben veel ervaring met contractvervoer in Nederland”, aldus Ruben Schouten. “En daarbij staat het ontzorgen van de reiziger centraal, in een tijd waarin die reiziger meer behoefte heeft aan gebruik dan aan bezit, met behoud van vrijheid, veiligheid, flexibiliteit, overzicht en kwaliteit. Dat is hoe wij onze rol op het gebied van MaaS zien.”

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Op weg naar vraaggestuurd openbaar vervoer”

Xander Koster|15.02.18|10:15

Mooie ontwikkeling! Mobiliteit is voor mensen met een beperking nog vaak nodeloos ingewikkeld en voor overheden extra kostbaar, omdat OV verantwoordelijkheid is van provincie en vervoer voor specifieke doelgroepen onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.