Elektrische bus van EBS in concessie Waterland (Edam)

‘Verduurzaming kan niet wachten op concessiewisselingen’

Het is onvermijdelijk dat de instroom van nieuwe duurzame bussen de komende tijd vermindert, nu de aanbesteding van verschillende concessies is uitgesteld. Maar ook vóór de pandemie was het punt al aangebroken dat wachten op concessiewisselingen niet meer afdoende is voor een volledig uitstootvrije busvloot in 2030. “Juist de coronacrisis doet beseffen dat als het hierbij blijft, de doelstellingen mogelijk niet of veel te laat worden gehaald.”

Dat staat in de nieuwste versie van de ‘Roadmap to 2030’, waarin door samenwerkingsverband DOVA de voortgang wordt beschreven van het in 2016 ondertekende Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer. Binnen dit akkoord worden momenteel vragen opgepakt om ervoor te zorgen dat de uitdagingen rondom corona geen drempels opwerpen. Want de duurzaamheidsdoelstellingen – louter instroom van uitstootvrije bussen vanaf 2025 en een volledig emissievrij wagenpark in 2030 – blijven ‘onverminderd urgent’. Door de coronacrisis is het behalen daarvan wel een grotere uitdaging geworden, stellen de marktpartijen die zich bezighouden met deze transitie.

Minder bussen verwacht

Momenteel is ruim 16 procent van de busvloot in Nederland emissievrij. Op basis van afspraken in de huidige concessies, gegunde concessies die nog niet van start zijn gegaan en de minimale eisen voor concessies die nu worden aanbesteed, blijft dit aandeel in 2030 steken op circa 65 procent. Dat betekent dat binnen bestaande contracten moet worden gezocht naar ruimte om dieselbussen versneld te vervangen. Oftewel: het is tijd voor een volledige transitie.

Deze omslag is weliswaar al in gang gezet, maar dreigt bemoeilijkt te worden door corona. Mede daarom wordt in de roadmap gewezen op het belang van zogeheten adaptief programmeren: snel meegaan met de kansen die zich voordoen. “Op die manier wordt optimaal ingespeeld op ontwikkelingen in sectoren met raakvlakken met de onze en kunnen onverwachte coalities ontstaan die het geheel aanzienlijk verder helpen. Zo zou het verduurzamen van de transportsector en het plaatsen van laadinfra voor vrachtwagens bij distributiecentra een vliegwiel bij OV kunnen zijn.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Elektrische bus BYD Connexxion in Heiloo

Net als vier jaar geleden

Dat neemt niet weg dat de duurzaamheidsdoelen nog tal van acties vanuit de OV-sector vereisen, waarvoor de coronacrisis dus geen excuus mag zijn. Uitdagingen zijn er altijd, aldus DOVA, ook bij het ondertekenen van het akkoord in 2016. “Maar partijen vertrouwden erop dat zij hierover in alle redelijkheid met elkaar in gesprek zouden gaan en de best mogelijke oplossing zouden kiezen. Zo gaat de sector ook de nieuwe uitdagingen aan: door het gesprek te voeren, door kennis te delen, door open te zijn over wat men van elkaar nodig heeft en door het spel tussen markt en overheid optimaal te spelen.”

Afgelopen jaren leidde dat tot succes: de instroom van zero emissiebussen nam snel toe. Voor 2020 is de prognose dat 96 procent van de nieuwe bussen die de weg op gaan geen CO2 meer uitstoot. De ambitie van 100 procent emissievrije instroom in 2025 lijkt dan ook te worden gehaald, is de positieve conclusie in de roadmap. “Hoewel de coronacrisis de productie bij allerlei leveranciers tijdelijk stil heeft gelegd, is de inschatting dat de productiestop dusdanig kort is geweest dat er een langdurige problemen blijven aan de aanbodkant. Het is voor partijen bovendien nu al niet meer lucratief om in Nederland dieselbussen te laten rijden.”

Europees koploper

Sinds afgelopen zomer rijden er 828 zero emissie-bussen rond in Nederland. Dat betekent dat bijna één op de zes bussen geen CO2 meer uitstoot. Daarmee is ons land Europees koploper als het gaat om verduurzaming van de bussen in het openbaar vervoer, schreef staatssecretaris Stientje van Veldhoven vorige week in een Kamerbrief. Dit jaar komen er nog enkele tientallen bussen bij. Connexxion neemt eind oktober bijvoorbeeld 58 nieuwe elektrische bussen in gebruik in de concessie Haarlem-IJmond, waar vanaf dat moment 70 procent van de gereden kilometers zonder uitstoot is.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

7 reacties op “‘Verduurzaming kan niet wachten op concessiewisselingen’”

Wiebe Goossen|13.10.20|11:24

Heel leuk en aardig allemaal, maar we moeten niet doorschieten met de verduurzaming alleen maar vanwege ‘het verduurzamen’. Tenslotte lopen we al voorop en móchten we die ‘deadline’ niet halen: nou jammer dan – we zijn toch bezig???

André Koelewijn|13.10.20|15:51

@Wiebe, onderschat niet hoe urgent de situatie inmiddels is.
De temperatuurstijging volgt de CO2-concentratie in de atmosfeer met decennia vertraging en in de afgelopen minstens 12 jaar moesten de officiële verwachtingen steeds naar boven worden bijgesteld.

Goedbedoelend een béétje doen is niet genoeg, maar we dreigen dat pas massaal te merken als een enorme verergering al niet meer te vermijden is.
Het wordt al erg genoeg (ik zit in de dijkenbouw – heb nu al overvloedig veel werk)

Pat Rick|14.10.20|10:35

De omschakeling naar waterstofbussen en – treinen gebeurt nu. Anders krijg je het drama op de Maaslijn, waar men dreigde tot 2035 met diesels te blijven rijden terwijl men het traject over een paar jaar geelektrificeerd wordt. Eigenlijk had dit ook op waterstof gekund, maar men mag blij zijn dat er tenminste iets gebeurd

Robert Roos|15.11.20|21:49

Ombouw naar duurzame vervoersystemen gaat steeds verder.Hierbij moet niet vergeten worden hoe de duurzame energie gemaakt wordt. Tevens dat energie reductie de basis is om tot echt duurzaamheid te kunnen komen. Discussie over duurzame technieken en wat het zou kunnen zijn is leuk voor de bühne, maar heeft geen toegevoegde waarde omdat je blij moet zijn met wat je echt realiseert. Dus waterstof ja natuurlijk, maar wel graag reëel blijven.

Robert Roos|15.11.20|21:50

Voorwaarde is wel dat het ordentelijk geregeld moet kunnen worden, ook binnen lopende concessies. Hier is in 2013 (Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerkop) en op de KpVV netwerkdag 2014 aandacht voor gevraagd. Mogelijk nu echt een stap verder zetten om het concessie technisch mogelijk te maken?

Robert Roos|15.11.20|21:50

Voorwaarde is wel dat het ordentelijk geregeld moet kunnen worden, ook binnen lopende concessie. Hier is in 2013 (Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerkop) en op de KpVV netwerkdag 2014 aandacht voor gevraagd. Mogelijk nu echt een stap verder zetten om het concessie technisch mogelijk te maken?

Robert Roos|15.11.20|21:53

Voorwaarde hierbij is wel dat het ordentelijk ook binnen lopende concessies geregeld moet kunnen worden. Hier is in 2013 (Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerkop) en op de KpVV netwerkdag 2014 aandacht voor gevraagd. Mogelijk nu echt een stap verder zetten om het concessie technisch mogelijk te maken?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.