Inchecken met OV-chipkaart

‘Onderscheid tussen tarieven nodig voor betalen met bankpas in OV’

Bron: Inge

Het ziet ernaar uit dat de introductie van het betalen van OV-ritten met de bankpas in het stads- en streekvervoer vooralsnog gepaard gaat met een aanmeldfunctie. Op die manier kan worden voorkomen dat vervoerders opbrengsten kwijtraken. Reizigers die zich niet eenmalig online registreren, kunnen wel met de bankpas betalen maar dan tegen een zogenaamd ‘lokaal tarief’. Dit tarief kan in bus, tram en metro hoger liggen dan wanneer wordt gereisd met de OV-chipkaart.

Dit dient onder meer als middel om opbrengstenderving te voorkomen, blijkt uit een brief die staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) vorige week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Als er geen onderscheid wordt gemaakt tussen het tarief van een rit met de bankpas en OV-chipkaart, leidt dit volgens de staatssecretaris tot opbrengstenderving. De verwachting is namelijk dat reizigers die nu met een duurder los kaartje reizen, zoals een urenkaart, overstappen op betalen met de bankpas. Registratie via een nog op te zetten online loket moet uitwijzen welk deel van de reizigers deze overstap maakt.

Het is de bedoeling dat de techniek achter de huidige OV-chipkaart vanaf 2024 verdwijnt. Vanaf dat moment ontstaan volgens Van Veldhoven nieuwe mogelijkheden om tarieven en abonnementen kostenneutraal voor reizigers en opbrengstneutraal voor vervoerders en overheden in te voeren.

Niet voor treinreizen

Anderhalf jaar geleden werd in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) besloten tot invoering van betalen in het OV met de bankpas en smartphone. Uitgangspunt daarbij was dat dit opbrengstenneutraal gebeurt en dat op concessieniveau overeenstemming is over de financiële consequenties. De wijze waarop dit invulling zou moeten krijgen, bleek afgelopen jaar een ‘complexe puzzel’, aldus Van Veldhoven.

Het tarief voor niet-geregistreerde reizigers die wel met de bankpas betalen, wordt per concessie bepaald door regionale overheden en vervoerders. Voor treinreizen zal geen onderscheid bestaan en liggen de ‘lokale tarieven’ gelijk aan die van de OV-chipkaart. Er wordt op dit moment ‘nog druk gezocht’ naar mogelijkheden om de aanmeldfunctie overbodig te maken. Daarnaast gaat het om een tijdelijke methodiek die in principe betrekking heeft op de komende drie jaar.

Vervoerdersrisico

Een landelijk afsprakenkader moet een oplossing bieden voor de opbrengstenderving die vervolgens nog resteert binnen het stads- en streekvervoer. Onderdeel hiervan is een verhoging van het basistarief voor bus, tram en metro met 1 cent. Verder wordt per concessie afgesproken dat de gevolgen voor het risico van de vervoerder zijn, als dit binnen een vooraf vastgesteld percentage van de reizigersopbrengsten blijft. Boven en onder deze bandbreedte worden maatregelen genomen.

Consumentenorganisaties steunen volgens Van Veldhoven de ontwikkeling van nieuwe betaalwijzen in het OV, maar adviseren de aanmeldfunctie te voorkomen zodat de bankpas altijd gebruikt kan worden tegen hetzelfde tarief als de OV-chipkaart. Mocht registratie echt nodig zijn, dan hopen ze in elk geval op een zo klantvriendelijk mogelijk loket. Ze zeggen onder voorwaarden te kunnen instemmen met het ophogen van het het basistarief, omdat een bankpas in tegenstelling tot een OV-chipkaart geen aanschafkosten met zich meebrengt.

Besluitvorming

Met de methodiek die nu op tafel ligt, is de introductie van het nieuwe OV-betalen volgens Van Veldhoven weer een stap dichterbij. Het NOVB spreekt deze maand nogmaals over de noodzaak van de aanmeldfunctie, waarna de stap van formele besluitvorming volgt door Gedeputeerde Staten en dagelijkse besturen van de Vervoerregio’s. De staatssecretaris zegt hier begin volgend jaar meer duidelijkheid over te verschaffen.

Behalve de methodiek om te komen tot een opbrengstneutrale invoering, is afgelopen periode gewerkt aan een oplossing voor vervroegde afschrijvingen en herinvesteringen in nieuwe apparatuur bij concessiewisselingen. Op hoofdlijnen is een zogeheten poolconstructie bij Translink uitgewerkt, waarbij vervoerders noodzakelijke apparatuur kunnen leasen. Dit plan wordt nu concreet ingevuld.

Reisgemak verbeteren

De invoering van nieuwe betaalwijzen moet ervoor zorgen dat het reisgemak verbetert. Het huidige betaalsysteem is bijvoorbeeld niet bruikbaar in de omslag naar Mobility as a Service. Het idee is ook dat een nieuw betaalsysteem leidt tot extra reizigers en extra opbrengsten. Daar komt bij dat de kosten lager liggen dan voor het huidige systeem.

Van Veldhoven stelde vorig jaar dat landelijke invoering van nieuwe betaalwijzen, bij voorkomen van opbrengstenderving, naar verwachting in tien jaar tijd budgettair neutraal kan worden ingevoerd. Als de alternatieven goed werken kan de techniek achter de OV-chipkaart worden uitgezet.

Lees ook: ‘Uiterlijk in 2021 invoering van nieuwe betaalwijzen in OV’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

3 reacties op “‘Onderscheid tussen tarieven nodig voor betalen met bankpas in OV’”

Paul Verbuijs|10.11.20|10:34

Allemaal moeilijk gedoe over registreren etc. toen de OV chip werd geintroduceerd werd er gezegd dat er niet zou worden gebruikt om reis gewoontes en dergelijke te controleren. Waarom niet gewoon 1 tarief voor de reis en niet met hoe er betaald gaat worden, mooeilijk doen staat voorop bij onze regering!

Willjans|10.11.20|11:28

*VERVOERDERSRISICO
“ Ze zeggen onder voorwaarden te kunnen instemmen met het ophogen van het het basistarief, omdat een bankpas in tegenstelling tot een OV-chipkaart geen aanschafkosten met zich meebrengt.”

Bankkosten per rekening per maand: minimaal €1,70. Inderdaad geen aanschafkosten, maar wel maandelijkse “gebruikskosten”.
Zo gratis is een bankpas dus niet.

Arco Sierts|10.11.20|11:47

Het is nu al 1 groot technoburocratische drama. Hoe kan het ook anders, met technocraten en ambtenaren die de dienst uitmaken, klanten/burgers als objecten zien en de verantwoordelijke bewindspersoon het allemaal o zo complex vindt. Het marktisme is praktisch hetzelfde als communisme, zie ook de onthutsende situatie bij de belastingdienst. Het is geen wonder dat steeds meer burgers de overheid niet slechts wantrouwen, maar rood aanlopen.
De beleidscratie in NL verliest z’n “licence to operate”.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.