Den Haag. Foto: iStock / GAPS

Nieuwe afweging van mogelijke tracés HOV-verbinding Binckhorst

Er wordt nader onderzoek gedaan naar de afweging van de mogelijke tracés voor een hoogwaardige OV-verbinding over de Binckhorst naar station Voorburg en Rijswijk-Delft. De eerdere afweging van de verschillende opties blijkt onvoldoende te zijn vastgelegd. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van vragen van inwoners uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

Zij stelden de afgelopen maanden vragen over waarom de OV-verbinding nodig is en over mogelijke andere tracés. Sinds afgelopen voorjaar liggen er drie routes op tafel in de verkenning. Het gebied CID-Binckhorst ligt tussen de stations Den Haag Hollands Spoor, Den Haag Centraal en Voorburg. Tot 2040 komen hier circa 25.000 woningen en 30.000 banen bij. Daarom wordt onder meer gekeken naar een snelle, frequente OV-verbinding.

Voor de zomer duidelijkheid

De initiatiefnemers onderzochten afgelopen weken waarom in het verleden is gekomen tot de nu voorliggende tracés en waarom mogelijke andere zijn afgevallen. Daaruit bleek dus dat dit onvoldoende is vastgelegd. Nader onderzoek moet ervoor zorgen dat dit alsnog gebeurt. Aan de hand van vastgestelde objectieve criteria wordt bepaald welke tracés hier redelijkerwijs voor in aanmerking komen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar haalbaarheid, maakbaarheid en betaalbaarheid. Ook komen de verschillende inpassingen aan de orde: ondergrond, bovengronds of op een maaiveld.

Het streven is nog om voor de zomer te bepalen welke tracés worden meegenomen in het verdere onderzoek van de verkenning, dat op dat moment weer zal worden opgepakt. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbende organisaties worden opnieuw gevraagd om mee te denken. Het is de bedoeling dat dit jaar nog een voorkeursalternatief, inpassing en het type OV naar voren komen en dat hier in 2022 een besluit over wordt genomen door de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Naast de twee gemeenten zijn ook de provincie Zuid-Holland, ministerie van Binnenlandse Zaken, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) initiatiefnemers van de verkenning.

Lees ook: Twee extra routes in verkenning naar hoogwaardig OV in CID-Binckhorst

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Dylan Metselaar is vaste redacteur voor OVPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.