nieuwbouw station Breda

Heiwerkzaamheden nieuw station Breda stilgelegd

De heiwerkzaamheden voor het nieuwe station Breda zijn in overleg met alle partijen per direct stop gezet. Uit geluidsmetingen blijkt dat werkzaamheden de vaste waarden met betrekking tot overlast voor omwonenden ruimschoots overschrijden. Gekeken wordt nu of er met een boormethode verder kan worden gewerkt.

Andere werkzaamheden voor de bouw van het station zullen wel gewoon doorgaan. Zo wordt begonnen met de sloop van (een deel van) de perronkappen. De heiwerkzaamheden zijn dagelijks gemonitord. De consequenties voor de planning van de bouw van het nieuwe station worden nog onderzocht.

Busstation

Inmiddels is het het Definitief Ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte voor de nieuwe busroute tussen de binnenstad en het busstation vastgesteld. Het nieuwe busstation, zowel voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) als voor de stad- en streekbussen komt aan de noordkant in het nieuwe Station Breda dat wordt gebouwd op de locatie van het huidige station.

Wethouder Wilbert Willems van Verkeer en Vervoer: ”We hechten veel waarde aan een goede verkeersafwikkeling van alle bussen door de binnenstad. Daarom is in het al eerder vastgestelde tracé een ongehinderde doorstroming voor de bussen en vooral voor de HOV-bussen als uitgangspunt genomen.”

2013

“Dat betekent dat er maatregelen worden genomen zoals aparte busstroken en voorrang voor bussen bij stoplichten. En dat maakt een herindeling en herinrichting van de openbare ruimte op het bustraject noodzakelijk.”

Eind 2011 zijn aanwonenden en andere belanghebbenden geconsulteerd op basis van het Voorlopig Ontwerp. Rekening houdend met de reacties uit deze consultatie is in de eerste helft van dit jaar het definitief ontwerp opgemaakt. Vanaf 2013 worden de werkzaamheden voor de herinrichting van de openbare ruimte gefaseerd uitgevoerd.

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Heiwerkzaamheden nieuw station Breda stilgelegd | OVPro.nl
nieuwbouw station Breda

Heiwerkzaamheden nieuw station Breda stilgelegd

De heiwerkzaamheden voor het nieuwe station Breda zijn in overleg met alle partijen per direct stop gezet. Uit geluidsmetingen blijkt dat werkzaamheden de vaste waarden met betrekking tot overlast voor omwonenden ruimschoots overschrijden. Gekeken wordt nu of er met een boormethode verder kan worden gewerkt.

Andere werkzaamheden voor de bouw van het station zullen wel gewoon doorgaan. Zo wordt begonnen met de sloop van (een deel van) de perronkappen. De heiwerkzaamheden zijn dagelijks gemonitord. De consequenties voor de planning van de bouw van het nieuwe station worden nog onderzocht.

Busstation

Inmiddels is het het Definitief Ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte voor de nieuwe busroute tussen de binnenstad en het busstation vastgesteld. Het nieuwe busstation, zowel voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) als voor de stad- en streekbussen komt aan de noordkant in het nieuwe Station Breda dat wordt gebouwd op de locatie van het huidige station.

Wethouder Wilbert Willems van Verkeer en Vervoer: ”We hechten veel waarde aan een goede verkeersafwikkeling van alle bussen door de binnenstad. Daarom is in het al eerder vastgestelde tracé een ongehinderde doorstroming voor de bussen en vooral voor de HOV-bussen als uitgangspunt genomen.”

2013

“Dat betekent dat er maatregelen worden genomen zoals aparte busstroken en voorrang voor bussen bij stoplichten. En dat maakt een herindeling en herinrichting van de openbare ruimte op het bustraject noodzakelijk.”

Eind 2011 zijn aanwonenden en andere belanghebbenden geconsulteerd op basis van het Voorlopig Ontwerp. Rekening houdend met de reacties uit deze consultatie is in de eerste helft van dit jaar het definitief ontwerp opgemaakt. Vanaf 2013 worden de werkzaamheden voor de herinrichting van de openbare ruimte gefaseerd uitgevoerd.

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.