Intercity, trein, NS

Deze week besluit over Intercity-verbinding Dordrecht

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur moet laten zien wat zij eraan gedaan heeft om de Intercity-verbinding tussen treinstations Dordrecht en Breda te behouden. Dat stelt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins in Kamervragen aan de bewindsvrouw. “Het is van economisch belang voor de regio dat er tussen Dordrecht en Breda een intercity blijft rijden en dat de reistijd tussen Dordrecht en de Brabantse steden niet toeneemt.”

Deze week wordt besloten of de Intercity tussen Den Haag en Eindhoven vanaf december over de HSL al gaan rijden, waardoor deze trein niet meer in Dordrecht zal stoppen. Spoorvervoerder NS is van plan om twee keer per uur een stoptrein te laten rijden tussen Dordrecht en Breda, maar de regio wil de Intercity-verbinding behouden. Er is nog geen oplossing in zicht, onder meer omdat NS de regio vraagt om een financiële bijdrage voor behoud van de Intercity-verbinding.

Dienstregeling

De ChristenUnie vraagt Dijksma niet alleen een oplossing voor dienstregeling 2017 maar ook om “een visie op dienstregeling voor de lange termijn”. De partij vraagt de bewindsvrouw om naast een Intercity-verbinding ook andere oplossingen te onderzoeken met Intercitytreinen tussen Dordrecht en Breda die bijvoorbeeld doorrijden naar Leiden, Utrecht of Den Bosch.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins: “Een doorgaande trein kan extra reizigers trekken. Door meer treinen over de HSL te laten rijden profiteert NS want per saldo groeit het aantal reizigers en dus de inkomsten voor NS. Ik vind het daarom vreemd dat de regio wordt gevraagd geld op tafel te leggen om een intercity te behouden. Dordrecht krijgt dan wel de kosten maar niet de baten.”

Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de intercity Dordrecht-Breda:

 1. Heeft u kennisgenomen van de brief van burgemeester van Dordrecht namens het Drechtstedenbestuur mede namens de portefeuillehouders verkeer van Zuid-Holland, Noord-Brabant, Breda en regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden over de spoorbediening Dordrecht-Breda en herinnert u zich de vrijwel Kamerbreed aangenomen motie Hachchi/Smaling?
 2. Klopt het dat er om op tijd te zijn voor de dienstregeling 2017 die in december van dit jaar ingaat binnen een week een besluit nodig is over de dienstregeling Dordrecht-Breda? Toetst u dit besluit alleen aan de concessie voor het hoofdrailnet of ook aan de aangenomen motie?
 3. Waar heeft de in de motie gevraagde inzet van u voor behoud van de intercity tussen Dordrecht en Breda uit bestaan? Welke oplossingen zijn door u aangereikt die uitzicht bieden op behoud van de intercity?
 4. Welke oplossingen zijn door NS aangereikt? Kunt u per oplossing aangeven waarom deze niet gekozen is of niet verder onderzocht is?
 5. Klopt het dat de regio tot op heden van u en NS geen rapportages over technische haalbaarheid van dienstregelingsvarianten of alternatieven heeft ontvangen en dat van door de regio aangedragen ideeën alleen is gesteld dat deze niet inpasbaar zijn? Deelt u de mening dat de regio op basis hiervan varianten niet zelf kan (laten) toetsen?
 6. Klopt het dat nu alleen nog wordt gesproken over een intercity pendel 1x per uur? Klopt het daarnaast dat uw inzet voor een dergelijke intercity pendel direct gekoppeld is aan een co-financiering verzoek aan de decentrale overheden?
 7. Bent u bekend met de uitkomst van de door de regio uitgevoerde Quickscan KBA dat het vervallen van de IC verbinding Dordrecht-Breda alleen al door de langere reistijden van verbindingen vanaf station Dordrecht jaarlijks tenminste 1,5 miljoen euro maatschappelijke kosten als gevolg heeft (exclusief gevolgen voor voor- en natransport en exclusief verslechteringen voor andere stations in de regio)? Deelt u de mening dat een deel van deze kosten neerslaat in de regio en dat een verslechterde bediening op de corridor Dordrecht-Breda ook gevolgen heeft voor het rendement van investeringen in het regionale OV-systeem en de Merwede Lingelijn?
 8. Klopt het dat NS als gevolg van de snellere route voor de intercity Den Haag-Eindhoven per saldo over de Moerdijkbrug circa 10% reizigersgroei verwacht en dat dit voor NS extra baten oplevert?
  Wat vindt u er van dat NS ondanks deze extra baten op bovenregionaal niveau geld van de regio vraagt voor behoud van de intercity? Bent u bereid de totale optelsom van kosten en baten van verschillende varianten van de nieuwe dienstregeling in vergelijking met de huidige dienstregeling voor de hele corridor Den Haag-Eindhoven inzichtelijk te maken?
 9. Kan de regio een bijdrage van NS of van u als concessiebeheerder vragen ter compensatie van het lagere rendement van regionale investeringen in het regionale OV-systeem zoals de Merwede Lingelijn als NS de dienstregeling verslechterd? Zo nee, deelt u de mening dat er momenteel bij dit soort discussies over de regionale gevolgen van dienstregelingwijzigingen op het hoofdrailnet er geen sprake is van een gelijk speelveld tussen regio’s en NS en wat gaat u daaraan doen?
 10. Klopt het dat de resterende sprinters in de voorgestelde dienstregeling in Breda geen snelle overstap bieden op de intercity’s richting Eindhoven zodat de reistijd op de corridor Dordrecht-Eindhoven verder verslechterd? Bieden de voorgestelde alternatieve intercity’s wel een goede aansluiting in Breda?
 11. Klopt het dat door NS ook een 3 treinenmodel is voorgesteld met een zonetrein (sprinter die stations overslaat) maar dat deze afgevallen is vanwege de onregelmatige dienstregeling? Is ook een 4 treinenmodel met 2 sprinters en 2 zonetreinen onderzocht die dit bezwaar kan ondervangen?
 12. Bent u bereid om op korte termijn tot concrete afspraken te komen over een tijdelijke oplossing voor behoud van een intercity Dordrecht-Breda en daarnaast over het toekomstig lijnennet Dordrecht-Breda en de termijn waarop dit eindbeeld wordt gerealiseerd?
 13. Bent u bereid voor deze toekomstige lijnvoering niet alleen te kijken naar een pendel intercity Dordrecht-Breda maar ook breed te kijken naar mogelijke nieuwe diensten in aanvulling op de sprinter die extra reizigers kunnen trekken zoals bijvoorbeeld een van de volgende opties:
- Intercity Breda-(Prinsenbeek)-Dordrecht-Blaak-Rotterdam-Utrecht-Groningen
- Intercity Breda-(Prinsenbeek)-Dordrecht-Blaak-Rotterdam-Leiden
- Intercity Den Bosch-Tilburg-Breda-(Prinsenbeek)-Blaak-Rotterdam of
- Zonetrein Den Bosch-Breda-Dordrecht?

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Deze week besluit over Intercity-verbinding Dordrecht | OVPro.nl
Intercity, trein, NS

Deze week besluit over Intercity-verbinding Dordrecht

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur moet laten zien wat zij eraan gedaan heeft om de Intercity-verbinding tussen treinstations Dordrecht en Breda te behouden. Dat stelt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins in Kamervragen aan de bewindsvrouw. “Het is van economisch belang voor de regio dat er tussen Dordrecht en Breda een intercity blijft rijden en dat de reistijd tussen Dordrecht en de Brabantse steden niet toeneemt.”

Deze week wordt besloten of de Intercity tussen Den Haag en Eindhoven vanaf december over de HSL al gaan rijden, waardoor deze trein niet meer in Dordrecht zal stoppen. Spoorvervoerder NS is van plan om twee keer per uur een stoptrein te laten rijden tussen Dordrecht en Breda, maar de regio wil de Intercity-verbinding behouden. Er is nog geen oplossing in zicht, onder meer omdat NS de regio vraagt om een financiële bijdrage voor behoud van de Intercity-verbinding.

Dienstregeling

De ChristenUnie vraagt Dijksma niet alleen een oplossing voor dienstregeling 2017 maar ook om “een visie op dienstregeling voor de lange termijn”. De partij vraagt de bewindsvrouw om naast een Intercity-verbinding ook andere oplossingen te onderzoeken met Intercitytreinen tussen Dordrecht en Breda die bijvoorbeeld doorrijden naar Leiden, Utrecht of Den Bosch.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins: “Een doorgaande trein kan extra reizigers trekken. Door meer treinen over de HSL te laten rijden profiteert NS want per saldo groeit het aantal reizigers en dus de inkomsten voor NS. Ik vind het daarom vreemd dat de regio wordt gevraagd geld op tafel te leggen om een intercity te behouden. Dordrecht krijgt dan wel de kosten maar niet de baten.”

Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de intercity Dordrecht-Breda:

 1. Heeft u kennisgenomen van de brief van burgemeester van Dordrecht namens het Drechtstedenbestuur mede namens de portefeuillehouders verkeer van Zuid-Holland, Noord-Brabant, Breda en regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden over de spoorbediening Dordrecht-Breda en herinnert u zich de vrijwel Kamerbreed aangenomen motie Hachchi/Smaling?
 2. Klopt het dat er om op tijd te zijn voor de dienstregeling 2017 die in december van dit jaar ingaat binnen een week een besluit nodig is over de dienstregeling Dordrecht-Breda? Toetst u dit besluit alleen aan de concessie voor het hoofdrailnet of ook aan de aangenomen motie?
 3. Waar heeft de in de motie gevraagde inzet van u voor behoud van de intercity tussen Dordrecht en Breda uit bestaan? Welke oplossingen zijn door u aangereikt die uitzicht bieden op behoud van de intercity?
 4. Welke oplossingen zijn door NS aangereikt? Kunt u per oplossing aangeven waarom deze niet gekozen is of niet verder onderzocht is?
 5. Klopt het dat de regio tot op heden van u en NS geen rapportages over technische haalbaarheid van dienstregelingsvarianten of alternatieven heeft ontvangen en dat van door de regio aangedragen ideeën alleen is gesteld dat deze niet inpasbaar zijn? Deelt u de mening dat de regio op basis hiervan varianten niet zelf kan (laten) toetsen?
 6. Klopt het dat nu alleen nog wordt gesproken over een intercity pendel 1x per uur? Klopt het daarnaast dat uw inzet voor een dergelijke intercity pendel direct gekoppeld is aan een co-financiering verzoek aan de decentrale overheden?
 7. Bent u bekend met de uitkomst van de door de regio uitgevoerde Quickscan KBA dat het vervallen van de IC verbinding Dordrecht-Breda alleen al door de langere reistijden van verbindingen vanaf station Dordrecht jaarlijks tenminste 1,5 miljoen euro maatschappelijke kosten als gevolg heeft (exclusief gevolgen voor voor- en natransport en exclusief verslechteringen voor andere stations in de regio)? Deelt u de mening dat een deel van deze kosten neerslaat in de regio en dat een verslechterde bediening op de corridor Dordrecht-Breda ook gevolgen heeft voor het rendement van investeringen in het regionale OV-systeem en de Merwede Lingelijn?
 8. Klopt het dat NS als gevolg van de snellere route voor de intercity Den Haag-Eindhoven per saldo over de Moerdijkbrug circa 10% reizigersgroei verwacht en dat dit voor NS extra baten oplevert?
  Wat vindt u er van dat NS ondanks deze extra baten op bovenregionaal niveau geld van de regio vraagt voor behoud van de intercity? Bent u bereid de totale optelsom van kosten en baten van verschillende varianten van de nieuwe dienstregeling in vergelijking met de huidige dienstregeling voor de hele corridor Den Haag-Eindhoven inzichtelijk te maken?
 9. Kan de regio een bijdrage van NS of van u als concessiebeheerder vragen ter compensatie van het lagere rendement van regionale investeringen in het regionale OV-systeem zoals de Merwede Lingelijn als NS de dienstregeling verslechterd? Zo nee, deelt u de mening dat er momenteel bij dit soort discussies over de regionale gevolgen van dienstregelingwijzigingen op het hoofdrailnet er geen sprake is van een gelijk speelveld tussen regio’s en NS en wat gaat u daaraan doen?
 10. Klopt het dat de resterende sprinters in de voorgestelde dienstregeling in Breda geen snelle overstap bieden op de intercity’s richting Eindhoven zodat de reistijd op de corridor Dordrecht-Eindhoven verder verslechterd? Bieden de voorgestelde alternatieve intercity’s wel een goede aansluiting in Breda?
 11. Klopt het dat door NS ook een 3 treinenmodel is voorgesteld met een zonetrein (sprinter die stations overslaat) maar dat deze afgevallen is vanwege de onregelmatige dienstregeling? Is ook een 4 treinenmodel met 2 sprinters en 2 zonetreinen onderzocht die dit bezwaar kan ondervangen?
 12. Bent u bereid om op korte termijn tot concrete afspraken te komen over een tijdelijke oplossing voor behoud van een intercity Dordrecht-Breda en daarnaast over het toekomstig lijnennet Dordrecht-Breda en de termijn waarop dit eindbeeld wordt gerealiseerd?
 13. Bent u bereid voor deze toekomstige lijnvoering niet alleen te kijken naar een pendel intercity Dordrecht-Breda maar ook breed te kijken naar mogelijke nieuwe diensten in aanvulling op de sprinter die extra reizigers kunnen trekken zoals bijvoorbeeld een van de volgende opties:
- Intercity Breda-(Prinsenbeek)-Dordrecht-Blaak-Rotterdam-Utrecht-Groningen
- Intercity Breda-(Prinsenbeek)-Dordrecht-Blaak-Rotterdam-Leiden
- Intercity Den Bosch-Tilburg-Breda-(Prinsenbeek)-Blaak-Rotterdam of
- Zonetrein Den Bosch-Breda-Dordrecht?

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.