Arriva, trein, Groningen

Nieuw pleidooi voor spoorverbinding Groningen – Almelo

Hoewel de mogelijkheid voor een spoor tussen Groningen en Emmen eerder dit jaar door de Gedeputeerde Staten in Drenthe van de hand werd gewezen, lijkt dit dossier nog niet afgesloten. Na een petitie die al enkele duizenden keren is ondertekend, komt ingenieursbureau Witteveen+Bos naar voren met een haalbaarheidsonderzoek, waaruit blijkt dat een passagiersverbinding per trein hier te realiseren is voor ‘slechts’ 250 miljoen euro. 

Dat is fors goedkoper dan alle eerdere onderzoeken tot nog toe hebben uitgewezen. De provincie Drenthe liet dit traject ook onderzoeken en daaruit kwam naar voren dat de goedkoopste variant zou uitkomen op een bedrag van 420 miljoen euro. Het gaat dan om een verbinding tussen Veendam en Stadskanaal. Een spoor naast de N34 zou nog flink duurder zijn.

Alternatieve route

De reden dat het onderzoek van Witteveen+Bos op andere kosten uitkomt, is de alternatieve route. Tussen Veendam en Musselkanaal is al een spoor aanwezig en dat zou volgens de onderzoeker gebruikt kunnen worden om personentreinen te kunnen laten rijden. Vanaf daar hoeft slechts 18 kilometer gerealiseerd te worden tussen Musselkanaal en Emmen. Overigens wordt in het onderzoek wel erkend dat dit alleen een optie is als de huidige spoorlijn ook werkelijk de kwaliteit en capaciteit bezit om deze personentreinen te laten rijden.

De provincie Groningen onderzoekt momenteel al de haalbaarheid van de treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal, waarvoor het 63 miljoen euro beschikbaar heeft. De hoop is dat de trein rond 2020 kan gaan rijden, maar het blijkt lastig om alle partijen bij elkaar te brengen.

De nieuwe verbinding moet te exploiteren zijn voor exploitatiekosten van 13,1 miljoen euro en exploitatieopbrengsten van 12,3 miljoen. Dit betekent dus een tekort, maar volgens Witteveen+Bos is dit niet ongewoon. “Het komt niet uit, maar dat is bij nagenoeg geen enkel infrastructureel project het geval”, stelt vestigingsmanager Maurits Schilt tegen het Dagblad van het Noorden. “Als de betrokken provincies en gemeenten samen optrekken kunnen ze de kosten uitsmeren. Dat maakt de verbinding wel degelijk kansrijk.”

Wegverdubbeling

Het haalbaarheidsonderzoek is overigens niet nieuw. Vorig jaar werd het uitgevoerd door een student van de Universiteit Twente die als stagiair werkte bij het ingenieursbureau. Maar deze zomer wees het provinciebestuur in Drenthe de mogelijkheden voor spoor tussen Groningen en Emmen van de hand en liet weten een voorkeur te hebben voor een verdubbeling van de N34. Daarom komt het bedrijf nu naar voren met het onderzoek

De stagiair voerde vorig jaar het onderzoek uit met de bereikbaarheid van de afgelegen gebieden in het achterhoofd. Die verbinding zou namelijk niet alleen voor de steden Groningen en Assen positief zijn, maar ook voordelig voor tussengelegen regio’s. “Door de verwachte krimp in de komende jaren en het verdwijnen van voorzieningen, kan de spoorverbinding een positieve impuls voor de regio vormen door gebieden als het ware ‘dichter bij elkaar te brengen’.”

Grensoverschrijdend vervoer

Deze spoorverbinding zou bovendien goed kunnen aansluiten op verbindingen richting Duitsland. Een onderzoek van CIMA en de Rijksuniversiteit Groningen concludeerde in 2016 dat een grensoverschrijdende verbinding tussen Emmen en het Duitse Rheine erg veelbelovend was, met een dagelijks passagierspotentieel van 1530 reizigers. Afgelopen augustus liet de provincie Drenthe nog weten geld op tafel te willen leggen voor een verbinding tussen Emmen en Rhein.

Bovendien zou deze regionale trein een belangrijke functie kunnen vervullen als een goede toegangsweg tot de hogesnelheidsroute. De trein zou namelijk vanaf Emmen via Nieuw-Amsterdam, Coevorden, Emlichheim, Hoogstede en Veldhausen naar Neuenhaus kunnen rijden. Vanwege de al geplande route tussen Neuenhaus en Bad Bentheim, sluit de trein goed aan op de route naar Rheine.

Voordelen

Dit onderzoek laat achterwege wat de kosten zouden zijn voor dit project, maar er worden wel enkele voordelige effecten op het gebied van verkeer, economie en demografie geschetst. Opkomende regio’s worden beter ontsloten en met elkaar verbonden, waardoor het interessanter wordt voor bedrijven om zich daar te vestigen en dat is goed voor de werkgelegenheid.

Bovendien concluderen de onderzoekers dat jongeren zo ook meer geneigd zijn om in de regio te blijven wonen, terwijl er tegelijkertijd ruimte komt voor Nederlanders om zich in Duitsland te vestigen. Een goede grensoverschrijdende trein in dit gebied helpt ook om het toerisme een impuls te geven, omdat zo nieuwe groepen bereikt worden. Dagjesmensen kunnen gemakkelijker op de plaats van bestemming komen.

Auteur: Inge Jacobs

4 reacties op “Nieuw pleidooi voor spoorverbinding Groningen – Almelo”

Pat Rick|12.09.17|12:01

Het zou inderdaad een goede impuls geven aan Drente en Oost-Groningen. Emmen ligt dan aan een doorgaande lijn. Stadskanaal en Musselkanaal worden veel beter bereikbaar. Groningen wordt bereikbaarder voor het Duitse Meppen en Lingen (ooit Nederlands). Omdat ook bij Emmen het spoor een beetje doorloopt, kom je wellicht onder de 18 km nieuw spoor. 250 miljoen is niet veel. Voor dat bedrag leg je maar 2 km A4 autosnelweg Midden-Delftland aan

Pat Rick|12.09.17|12:07

Dit is een goede vervoersimpuls voor de regio met economische uitstraling. Emmen komt aan een doorgaande lijn te liggen. Stadskanaal en Musselkanaal worden bereikbaar. Groningen wordt ook bereikbaarder voor mensen uit het Duitse Meppen en Lingen (was ooit Nederlands). Omdat het spoor ook aan de kant van Emmen iets doorloopt, is de afstand wellicht onder de 18 km. En 250 miljoen is niet veel. Voor dat bedrag leg je maar 2 km autosnelweg A4 Midden-Delftland aan.

Rob Kievit|13.09.17|22:17

Dus Provinciale Staten van Drenthe wil liever een achterhaalde, vervuilende technologie steunen door de N34 te verdubbelen. Drenthe is niet bereid om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, niet bereid om het ruimtebeslag door autoverkeer terug te dringen, niet bereid om het goede voorbeeld te geven. Eigenlijk verbaast me dat niks van een provinciebestuur dat gedomineerd wordt door de kortzichtige, egoïstische, onliberale VVD. Stem iets anders, volgende keer!

baxspace|05.10.17|18:52

Iemand enig idee of het een geëlectrificeerde lijn zou worden en of NS deze gaat rijden, of Arriva weer, of nog een andere partij?
Goed initiatief, denk ik. Ik zit zelfs te denken aan een lijn over de Afsluitdijk. Lijkt vergezocht, maar we moeten ook de toekomst tegemoet zien met minder autovervoer en meer mass transit. Hopelijk staat er ooit ’s iemand op met visie, die ook de Randstad wat dichter vollegt met passend (rail-) OV. Het kan eigenlijk niet langer zo…

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.