PvdD: NS moet belofte over afval scheiden nakomen

De Partij voor de Dieren wil dat NS zich alsnog aan de belofte houdt om het afval op stations gescheiden te verzamelen. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de PvdD heeft daarover vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Dagblad Trouw berichtte onlangs dat het afval weliswaar gescheiden wordt ingezameld op verschillende stations, maar daarna in dezelfde afvalbak wordt opgehaald.

Dit tot onvrede van de politieke partij, die hiermee stelt dat NS zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. In 2015 spraken spoorvervoerder NS en ProRail met de overheid af om het afval in stations en treinen gescheiden in te zamelen. Op die manier zou in ieder geval 75 procent van het afval gerecycled kunnen worden.

Afval scheiden

Wassenberg is van mening dat er te weinig combinatiecontainers geplaatst worden waarin het afval gescheiden kan worden verzameld. Bovendien belandt het afval dat wel apart wordt ingezameld nog steeds in dezelfde bak. “Dat de NS gescheiden afval alsnog op één hoop kiepert, kan niet zonder consequenties blijven”, aldus het Tweede Kamerlid.

Hij benadrukt bovendien dat er ook te weinig ruchtbaarheid is gegeven aan de proef waarbij reizigers 25 procent minder betalen voor koffie als ze hun eigen beker meebrengen. Het Kamerlid vraagt zich af of de staatssecretaris NS bij het uitvoeren van de afspraken wel voldoende in de gaten heeft gehouden of heeft ingegrepen. “Het afval en het aantal wegwerpbekers op stations zullen hoe dan ook dringend naar beneden moeten. Daarom wil ik van de staatssecretaris weten hoe zij alsnog afgesproken ambities gaat waarmaken”, aldus Wassenberg.

Te duur en te ingewikkeld

Zelf zegt NS dat het scheiden van afval niet mislukt door gebrek aan ambitie, maar vooral door praktische problemen zoals het gebrek aan een container die hiervoor geschikt is. Maar het Tweede Kamerlid vindt dat NS zich er vooral gemakkelijk van afmaakt door te zeggen dat afvalscheiding duur en ingewikkeld is en te veel tijd kost. Hij heeft Van Veldhoven in ieder geval gevraagd of NS heeft ontvangen voor de gemaakte afspraken in de Green Deal en welke consequenties NS kan verwachten nu de vervoerder zijn beloftes breekt.

Wassenberg heeft aan de staatssecretaris de volgende vragen gesteld:

1. Kent u het bericht «De reiziger wordt gefopt: afval op stations wordt niet gescheiden opgehaald?
2. Wat vindt u ervan dat de NS haar belofte niet nakomt om op stations en in treinen in 2020 driekwart van het afval gescheiden in te zamelen door enerzijds te weinig combinatiecontainers te plaatsen waarin reizigersafval gescheiden kan worden opgehaald en anderzijds door apart verzameld afval alsnog op een hoop te gooien?
3. Deelt u de mening dat de NS zich te makkelijk ervan afmaakt door te zeggen dat afvalscheiding te duur is, te veel tijd kost en te moeilijk is, aangezien zij zich bewust was van mogelijke obstakels toen zij haar handtekening zette onder de ambities van de Green Deal in 2015? Zo nee, waarom niet?
4. Deelt u de mening dat de NS zich te makkelijk ervan afmaakt door te zeggen dat het ontbreekt aan benodigd materiaal zoals combinatiecontainers, terwijl een voorman schoonmaak wél een dummy hiervoor weet te maken en operationeel op stations weet te krijgen? Zo nee, waarom niet?
5. Deelt u de mening dat het «dodelijk» is voor de motivatie van mensen als ze zien dat gescheiden afval alsnog in een container wordt gekieperd? Deelt u de mening dat dit haaks staat op de ambitie in de Green Deal om consumentengedrag positief te beïnvloeden en reizigers te stimuleren om afval te scheiden? Zo nee, waarom niet?
6. Heeft de NS de bekendheid van haar proef waarbij klanten die een eigen beker meebrengen 25 cent minder betalen voor koffie al weten te verbeteren? Vindt u dat de NS zich voldoende inspant om van deze proef – reeds toegezegd in 2015 als onderdeel van de Green Deal en gestart in 2016 – een succes te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waaruit blijkt dat?
7. Heeft de NS geld gekregen voor de Green Deal (nr. 180, Afvalreductie en -recycling op stations en in treinen)? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?
8. Wat zijn de consequenties voor de NS nu zij haar afspraak uit de Green Deal niet weet waar te maken?
9. Op welke wijze heeft u de vorderingen in deze Green Deal gemonitord en op welke wijze heeft u bijgestuurd?
10. Deelt u de mening dat u voldoende actief bent geweest in deze Green Deal? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, welke consequenties verbindt u hieraan?
11. Hoe luiden uw plannen om de afgesproken ambities alsnog waar te maken? Wilt u die plannen toelichten?
12. Hoe geeft u uitvoering aan de motie Van Brenk/Wassenberg2 waarin wordt verzocht afspraken te maken met grote koffieketens op stations om het aantal gebruikte koffiebekers terug te brengen?

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “PvdD: NS moet belofte over afval scheiden nakomen”

David-Joris Nijenhuis|07.08.18|22:37

Inge, zorg dat je goed journalistiek bedrijft, door beter op de hoogte van de feiten te zijn. Je betaalt bij het aanbieden van je eigen beker of mok geen 25% minder voor je koffie, maar 25 cent.

David-Joris Nijenhuis|07.08.18|22:38

Inge, even beter op de hoogte van de feiten zijn voordat je wat gaat schrijven. Je betaalt geen 25% minder bij het aanbieden van je eigen beker, maar 25 cent. Een goede journalist is op de hoogte van zulke feitjes.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.