Lint trein op Maaslijn (bron: Arriva)

Arriva wordt gecompenseerd voor verlate elektrificatie Maaslijn

Lint trein op Maaslijn (bron: Arriva)

Vervoerder Arriva zal uiterlijk in december 2024 met elektrische treinen op de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen kunnen rijden. Dat is vier jaar later dan werd beoogd bij het gunnen van de concessie in 2016. Als goedmakertje mag de vervoerder de concessie in Limburg langer exploiteren.

De Limburgse vervoerder heeft daarover een overeenkomst gesloten met de provincie Limburg, de opdrachtgever van het openbaar vervoer. De verlate elektrificering betekent namelijk dat Arriva langer moet doorrijden met de huidige dieseltreinen. De provincie Limburg zal de vervoerder daarvoor compenseren. Met alle maatregelen die genomen worden voor de elektrificatie in 2024 is 49 miljoen euro gemoeid. Maar zoals in de concessie is afgesproken, is dat budgetneutraal. Arriva gaat er niet op achteruit, maar ook niet vooruit, zo meldt de provincie.

Afschrijving en verlenging

Voor het akkoord moesten afspraken gemaakt worden over de meerkosten voor Arriva, waarbij het uitgangspunt was dat hiervoor geen extra financiële middelen nodig waren. Die oplossing is gevonden door de afschrijvingstermijnen op het huidige materieel te verlengen van 25 naar 30 jaar. Dit heeft een waarde van 15,2 miljoen euro. Bovendien wordt het proces gestart voor de verlenging van de concessie voor een duur die overeenkomt met 33,8 miljoen euro.

Door nu regelmatig te overleggen en afspraken te maken, hopen de twee partijen juridische problemen over enkele jaren te voorkomen. “In een situatie met zulke grote financiële belangen wilde noch de provincie noch Arriva in de positie komen dat we in lange juridische procedures met elkaar terecht zouden komen. Dat zou zeker ten koste van de reiziger zijn gegaan”, meent de Limburgse gedeputeerde voor openbaar vervoer Carla Brugman.

Vertraging

Dit betekent ook dat er afspraken zijn gemaakt over de meerkosten die de opdrachtgever maximaal zal compenseren, mocht de elektrificatie nogmaals vertraging oplopen. “Alle betrokken partijen werken keihard aan het project Opwaardering Maaslijn. In de Bestuursovereenkomst Maaslijn hebben we daarover goede afspraken gemaakt”, aldus Hubert Mackus, gedeputeerde van Infrastructuur in Limburg.

Er wordt al jaren gesproken over de elektrificatie, de aanleg van extra spoor op plekken en andere maatregelen om de snelheid te verhogen. De lijn wordt nu vaak geplaagd door vertragingen. Dit komt vaak omdat de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen overwegend enkelsporig is en de treinen kunnen elkaar uitsluitend ter hoogte van de stations passeren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

7 reacties op “Arriva wordt gecompenseerd voor verlate elektrificatie Maaslijn”

Pat Rick|23.01.20|16:26

Elektrificatie/verdubbeling had dus eind van dit jaar gerealiseerd moeten zijn ipv in 2024 terwijl het besluit er al lag. Nu moeten reizigers 5 jaar langer met het materieel doen.

Sinds de jaren 80 wordt gesproken over verdubbeling, wat toen maar een fractie van de gedeeltijke electrificatie nu zou hebben gekost. Ook is er al veel parallel spoor opgebroken (zoals bij Beugen, Reuver, Belfeld). Er ligt nog veel parallelspoor in Blerick, Roermond, Grubbenvorst wat aan elkaar geknoopt kan worden

Pat Rick|23.01.20|17:41

Maar het is goed nieuws dat nu een datum ligt. Men kan ook alvast een plan maken voor verdere verdubbeling: op veel plaatsen kan dit eenvoudig, want de spoorbedding ligt er nog, en soms zelfs nog de rails. Zal vernieuwd moeten worden, maar is eenvoudiger dan greenfield.

Spoor moet wel gereed zijn voor hogere snelheiden zoals die van toekomstige Intercity’s. Dus de afstand tussen sporen moet voldoende zijn.

kees boer|26.01.20|22:34

Dit wordt eens hoogtijd maar dan zou het in een keer goed moeten worden gedaan zodat opening van Grubbenvorst en Belfeld mogelijk worden ;verbijsterend is en wasdat er wel geld was voor de omstreden A 73 met gepaard gaande tunnels en kruisingen met de Maas – daar werd met geen woord over gerept – en dat de rail in het verdomhoekje zit

Arco Sierts|29.01.20|22:39

@ Pat Rick: je kan ook prima met de nu voorziene dubbelsporigheden 2x p/u een sneldienst rijden ZONDER achteruitgang van de stopdienst (=deels kwartiers). Dat vereist wel inzet van innovatieve (beveiligings/besturings)concepten en -technieken op het niveau van ETCS Level 3+. Dat is kansrijk, want tussen Lw en Stavoren wordt nu door ProRail nu al gekeken naar Level 2/3 ter vervanging van ATB-NG. Op de Maaslijn zou bij succesvolle L3-toepassing in Friesland de volgende stap gemaakt kunnen worden.

Pat Rick|30.01.20|12:16

@Arco: is met jouw suggestie het ook mogelijk dat stations Belfeld en G’vorst worden heropend (G’vorst/Greenport is dan eigenlijk verplaatst, want stond eerder elders). Belfeld is een plaats met 5000-6000 inwoners en verstoken van goed OV en heropening stuitte op bezwaren dat het niet in de dienstregeling zou passen. Verder zijn op de website demaaslijn.nl alleen die stukjes dubbelspoor ingetekend die passen in de plannen voor verdubbeling en niet die bij Tegelen dat 3 km van emplmt Venlo ligt

kees boer|31.01.20|00:41

Er zijn geruchten dat als de elektrificatie op de Maaslijn klaar is dat de NS de exploitatie wilt overnemen;waarvoor zou de Arriva niet de Sprinterdiensten mogen blijven exploiteren wat ook elders in Limburg gebeurt op de lijnen Roermond – Maastricht/ Heerlen ?

Pat Rick|31.01.20|13:46

@Kees: de concessieperiode is net verlengd door Prov Limburg ism Arriva om de extra kosten te compenseren van de vertraging. Arriva gedraagt zich eerder als een investeerder en laat lijnen in England al over aan anderen, dus zullen ze met een zak geld dit ook in Nederland doen. Anders blijven ze doorrijden tot einde concessie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.