bus, Veolia Transport

Drie vervoerders tonen interesse voor busconcessie Zeeland

Connexxion, Arriva en Syntus hebben zich ingeschreven op de nieuwe busconcessie van Zeeland. Deze aanbesteding gaat om al het openbaar vervoer per bus in Zeeland vanaf december 2014, voor een periode van tien jaar. Op dit moment is het busvervoer in Noord- en Midden-Zeeland in handen van Connexxion. Veolia is verantwoordelijk is voor het busvervoer in Zeeuws-Vlaanderen.

In de nieuwe busconcessie van Zeeland krijgt de vervoerder zowel de ontwikkelfunctie als de opbrengstverantwoordelijkheid opgelegd. Dat is in de huidige concessie niet het geval. De vervoerder wordt verantwoordelijk voor het onderzoeken van de marktvraag, het uitwerken van het lijnennet en voorstellen doen voor de dienstregeling. Daarnaast zal de vervoerder de financiële risico’s dragen.

Innovatie

In de huidige OV-concessie is er weinig ruimte voor ontwikkeling, omdat de vervoerders niet financieel de vruchten plukken als zij extra reizigers aantrekken. Deze ervaring is voor de provincie aanleiding geweest om de rolverdeling voor de komende concessieperiode aan te passen. Provinciale Staten willen dat met de overdracht van de die financiële verantwoordelijkheid, innovatie wordt gestimuleerd.

In het OV-beleidsplan ‘Nieuwe lijnen’ is in grote lijnen vastgelegd waaraan het openbaar busvervoer in de periode 2015-2024 moet voldoen. De vervoerder is verantwoordelijk voor de ontwikkelinge van het busnetwerk. De provincie zal in de nieuwe concessie meer gaan aansturen op prestaties zoals het kwaliteitsoordeel van de reizigers dan op de in te zetten middelen.

Opbrengsten

Om de totale kosten te dekken, krijgt de vervoerder naast de opbrengsten uit de kaartverkoop een exploitatiebijdrage van de provincie. Deze is niet meer afhankelijk van de fluctuaties in de opbrengsten, maar heeft een vaste omvang bij gelijkblijvend vervoersaanbod.

Het openbaar vervoer in Zeeland wordt in de toekomst opgebouwd uit een aantal onderdelen: kernnet, spitsnet, scholierennet en toeristennet. Daarnaast moet het flexnet een mobiliteitsgarantie bieden aan reizigers op díe plaatsen en tijden waar het vaste net in de toekomst komt te vervallen. Gemeenten en de Provincie Zeeland gaan samenwerken in de gemeentelijke vervoerscentrale om dit flexnet vorm te kunnen geven. Omdat er minder financiële middelen beschikbaar zijn kan het vaste busnet bestaande uit kernnet, sputsnet, scholierennet, buurtbus en toeristennet niet langer de hele provincie dekken.

Kernnet uitbreiden

Het Programma van Eisen geeft de vervoerder ruimte om het voorgeschreven kernnet uit te breiden met extra kernnetlijnen. Deze hoeven niet per se de hele dag te rijden, maar tenminste tien aaneengesloten uren. Een lagere frequentie dan een keer per uur is daarbij toegestaan.

Verder kan de concessiehouder spitslijnen aanbieden die geen onderdeel uitmaken van het kernnet, maar hier wel op aansluiten. Hierdoor wordt het voor de concessiehouder mogelijk om optimaal aan te sluiten op de vervoersvraag.

Lees ook:

Vervoerder verantwoordelijk voor ontwikkeling tijdens nieuwe busconcessie Zeeland

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.