‘Geweldsincidenten in OV stijgen niet, maar zijn wel heftiger’

NIEUWEGEIN – Een reiziger stapt de bus in. Busmaatschappijen nemen volgens FNV Bondgenoten nog onvoldoende maatregelen om hun chauffeurs te beschermen. En dat terwijl het aantal incidenten toeneemt. ANP PHOTO ILVY NJIOKIKTJIEN

Het aantal geweldsincidenten in het openbaar vervoer stijgt niet, maar de agressie waarmee medewerkers worden geconfronteerd is vaak wel heftiger. Dit blijkt uit een onderzoek van hoofddocent Ronald van Steden, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Die uitkomst strookt met bevindingen van vervoerders zelf. Hoewel verschillende maatregelen positief uitpakken voor de sociale veiligheid, zoals het sluiten van poortjes, het strenger optreden tegen overtreders en de inzet van technologische hulpmiddelen, komen zware incidenten vaker voor.  

Van Steden komt vandaag aan het woord tijdens een hoorzitting over de sociale veiligheid van het openbaar vervoer in de Tweede Kamer. Daar mogen verder ook vervoerders, medewerkers, deskundigen en afgevaardigden van de vakbonden hun zienswijze geven over de sociale veiligheid in het OV.

Geweldsincidenten

De Tweede Kamer had Van Steden verzocht om de geweldsincidenten in het OV, dus bij NS, de streekvervoerders en de stadsvervoerder, te onderzoeken. Hij heeft in dit onderzoek opgemerkt dat bij NS een daling van het aantal registraties met betrekking tot ‘zware incidenten’ op het spoor heeft voorgedaan. Maar tegelijkertijd werd gemeld dat de ernst van geweldsincidenten NS wel zorgen baart.

Bij de streekvervoerders laten cijfers ook een stabilisatie zien van zowel de zware incidenten als mishandeling, diefstal en beroving als lichtere incidenten, zoals schelden en bedreigingen. Maar ook hier is volgens woordvoerders wel een stijging waar te nemen van het aantal ernstige incidenten. De drie stadsvervoerders merken ook allemaal een daling van het aantal incidenten op, terwijl juist daar het aantal reizigers flink is gestegen. Wel baart het hen zorgen dat de incidenten zwaarder lijken te worden.

Oplossingen

De hoogleraar denkt dat er vier mogelijke oplossingen. Ten eerste moet het openbaar vervoer gezien worden als een integraal onderdeel van de samenleving. Daaraan verbonden moet de overheid een samenwerking tussen vervoerders en de politie stimuleren.

Tevens denkt Van Steden dat de daadkracht van OV-boa’s vergroot moet worden door hun bevoegdheden te verruimen of door gemixte boa-teams in te stellen. Verder zouden vervoerders er goed aan doen om de reizigers meer te wijzen op de medeverantwoordelijkheid van reizigers bij incidenten en om te blijven investeren in ondersteunende maatregelen, zoals OV-chippoorten.

Lees ook: Technologische innovaties in het OV verbeteren veiligheid

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “‘Geweldsincidenten in OV stijgen niet, maar zijn wel heftiger’”

Harm Haringsma|31.05.16|20:30

De wetgeving zou in dit kader moeten worden aangepast. Als medereizigers ingrijpen en een misdadiger (zwaar)verwonden krijgen zij een proces aan hun broek, met mogelijk gevangenisstraf en dus een strafblad. Logisch dat iedereen de andere kant uitkijkt als de wetgever het altijd voor de misdadiger opneemt!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.