Intercity Den Haag-Eindhoven, HSL

NS-personeel komt met verbeteringen voor ‘ellende op HSL’

Intercity Den Haag-Eindhoven, HSL

De huidige slechte prestaties op de HSL kunnen redelijk eenvoudig en op korte termijn aanzienlijk verbeteren. Dat is de opvatting van een groep vakmedewerkers van NS, die zich heeft verenigd in een FNV Spoor kadergroep. Zij denken dat er snel vooruitgang mogelijk is en zien als vakmensen bovendien dat de directie van NSR met werkwijzen en plannen kwam, waarvan zij op voorhand konden zien dat die niet kunnen werken. “Een groep bezorgde trainmanagers en machinisten konden de ellende op de HSL niet langer stilzwijgend aanzien”, aldus vakbond FNV Spoor. Die inspanningen hebben nu succes opgeleverd. 

Deze Intercity Direct/ Intercity Brussel FNV Spoor kadergroep is eind 2016 opgericht en bestaat nu uit medewerkers van voormalig NS Hispeed, de afdeling van NS die zich bezighield met het internationale spoorvervoer. “Zij maken zich ook het meeste zorgen, want zij kennen de effecten als het fout gaat”, vertelt FNV-bestuurder Henri Janssen. De spoorvervoerder heeft al vorig jaar voor de tweede keer de afgesproken bodemwaarde voor prestaties niet gehaald, waardoor verlies van dit stuk spoor dreigt.

ProRail

De kadergroep gelooft echter dat betere prestaties snel te behalen zijn en die inspanningen hebben al resultaat opgeleverd. Twee machinisten uit de groep zijn in contact getreden met ProRail, de infrastructuurbeheerder die op de HSL verantwoordelijk is voor de verkeersleiding, de capaciteitsverdeling en de organisatie bij calamiteiten. Dit heeft ertoe geleid dat er binnenkort een meldingsformulier komt voor machinisten met betrekking tot de infrastructuur.

Op die wijze ontstaat er een kort lijntje van de machinisten op de trein naar ProRail en naar Infraspeed, de railinfrastructuurbeheerder die verantwoordelijk is voor het onderhoud op deze beruchte spoorlijn. Ook gaan medewerkers van ProRail meerijden in de treinen. Die afspraken met ProRail leveren complimenten op van de spoorvakbond. “Wij bedanken en complimenteren de HSL-specialisten van ProRail voor hun enthousiasme, inzet, bereidheid om kennis van ons te aanvaarden en de openheid.”

Problemen HSL

De HSL is een probleemtraject voor zowel NS als ProRail. De spoorvervoerder neemt al maatregelen om het vervoer te verbeteren, al blijven de prestaties dus – zoals blijkt uit de gehaalde bodemwaarde in 2016 – onder de maat. Voor FNV Spoor is het dan een punt van zorg dat de politiek het HSL-deel in 2025 loskoppelt van het hoofdrailnet. “Ik steun NS in hun opvatting dat het raar is dat ze een boete krijgen voor de prestaties op dit traject”, vertelt Janssen en benadrukt dat elke vervoerder met problemen zal worden geconfronteerd op dit traject.

Maar de vakmensen die de kadergroep zijn begonnen, zijn echter van mening dat het vervoer wel degelijk beter kan. Bovendien kunnen zij als vakmensen een oordeel vellen over de effectiviteit van enkele plannen van de directie en het management van NSR. Vandaar dat het personeel zich enkele maanden terug heeft verenigd in de kadergroep en zo de directie op enkele verbeterpunten wil wijzen. Binnenkort wil FNV Spoor met een actiepuntenlijst komen, waarvan de vakbond hoopt dat die wordt geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. “Het moet prioriteit zijn dat de HSL eindelijk een voldoende gaat halen”, aldus Janssen.

Opleiding

Het gaat hier bovendien om kleine verbeteringen, zoals een betere opleiding voor de machinisten. Janssen: “Wij willen graag meekijken met de scholing. De vakmensen in de kadergroep weten wat er gemist wordt in de opleiding en kunnen dus advies geven over de wijze waarop de inhoud aangevuld kan worden. Daarvoor is echt ervaring en informatie nodig.” Het zou dan bovendien goed zijn om nieuwe medewerkers in hun inwerkperiode te koppelen aan meer ervaren personeel.

Ook voor de aan- en bijsturing zijn er gemakkelijke verbeteringen door te voeren. Die is namelijk momenteel gecentraliseerd. Maar het rijden op de HSL is heel anders dan op de rest van het hoofdrailnet. Janssen: “Als een machinist op de HSL bij een storing belt, is het niet zeker dat de persoon die hij aan de lijn krijgt de juiste kennis heeft.”

De FNV-bestuurder vindt persoonlijk niet dat het een goed plan zou zijn om slechts een selectief groepje te laten rijden op het HSL-traject. Hij ziet in dat dit personeelsproblemen kan opleveren; bijvoorbeeld als een medewerker ziek is. Ook NS is voorstander van intergratie. “Integratie is niet verkeerd, maar het moet wel stapje voor stapje gebeuren. Integratie moet niet belangrijker zijn dan kwaliteit.”

Advies

Overigens hebben de kadergroep en NS ook veel contact en de spoorvervoerder is bereid om het advies van het vakkundig personeel te gebruiken om het vervoer te verbeteren. Maar volgens Janssen duurt het te lang. “Het gaat te langzaam. Het kan echt sneller beter”, legt de FNV-bestuurder uit. “Door een paar verbeterpunten te implementeren in de bedrijfsvoering, komt het veel sneller goed.”

Hoewel de kadergroep gelooft dat het vervoer snel beter kan, is het zeker niet zo dat de problemen op de HSL volledig kunnen worden opgelost door de verbeterpunten die de leden van de vakbond willen voorstellen. “De combinatie van het HSL-traject en het materieel is gewoon een drama”, stelt Janssen. “Dat staat buiten kijf. Maar zoals het nu is geregeld, werkt het niet goed genoeg. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om iets te doen met deze uitdaging.”

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “NS-personeel komt met verbeteringen voor ‘ellende op HSL’”

Antoine Berben|09.05.17|17:02

Bondsbons JANSSEN vindt het aan de ene kant prima dat zijn bondsleden zich inzetten voor een verbetering van de benutting en kwaliteit van het vervoer op de HSL maar wil alvast verzekeren dat wanneer deze acties geen succes hebben NS toch die concessie niet zou mogen kunnen verliezen.
Men zet in op deze kennis en actiebereidheid van personeel en hoopt er vervolgens het beste van maar men kan niet al van te voren eventuele negatieve gevolgen uitschakelen. Dit is links/onrealistisch denken!

Chris de Boer|10.05.17|06:21

En weer snap ik niet waarom NS Hispeed niet kon blijven bestaan terwijl de HSL geïntegreerd werd met het hoofdrailnet. NSR is goed in conventionele treinen rijden, NSH was goed in HSL-diensten draaien. De basis van NSH was goed (vanwege de korte lijnen etc.), dat integreren was wellicht het doel voorbij schieten. Maak van voormalig NSH weer een dedicated eenheid binnen het nieuwe NS Operatie maar naast NSR en geef het personeel de volle ruimte.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.