tram, HTM, rails

Obstakels bij het ‘verbussen’ van Haagse tramlijnen

De MRDH en de gemeente Den Haag spelen met het idee om delen van de tramlijnen 6, 12 en 16 te vervangen door bussen. Op die delen worden de lijnen weinig gebruikt en het budget voor het OV staat onder druk. Maar dat is niet de meest verstandige keuze, denkt Rover. De reizigersorganisatie ziet hiervoor enkele knelpunten, zoals het ontbreken van vrije busbanen en veel verkeersdrukte. 

Het tramvervoer en RandstadRail-vervoer blijft de ruggengraat van het OV in deze stad, stelt Rover Den Haag in een brief aan het college van B&W in Den Haag en HTM-directeur Jaap Bierman. De verwachting van de reizigersorganisatie is juist dat de vraag naar railvervoer en het aantal reizigers toeneemt in de toekomst. Het busvervoer moet fungeren als aanvulling op het vervoer per tram of RandstadRail.

Kostenefficiëntie

De MRDH en de gemeente bekijken de mogelijkheden om delen van deze lijnen af te schaffen, omdat ze willen inzetten op het sterker maken van de dikke lijnen en het voorkomen van overlapping tussen tram- en buslijnen. Het doel hiervan is om het huidige OV-systeem kostenefficiënter te maken. Dit is nodig omdat overheden geconfronteerd worden met een steeds krapper budget en hoge kosten voor railinfrastructuur, terwijl er tegelijkertijd forse investeringen nodig zijn om de stad bereikbaar te houden.

“Den Haag en MRDH willen in het OV netwerk investeren om stad en regio bereikbaar en leefbaar te houden en de verwachte vervoersgroei te accommoderen. Daarom worden nu scenario’s opgesteld of delen van tramlijnen waar weinig reizigers gebruik van maken, vervangen kunnen worden door busvervoer.” Het is overigens nog niet zeker of de tram op deze delen niet meer zal rijden – het is een van de scenario’s die de gemeente Den Haag, de MRDH en de MRDH onder de loep nemen.

Kosten

Een jaar geleden trokken de MRDH en de Vervoerregio Amsterdam al samen aan de bel, omdat de kosten voor het onderhoud aan de railinfrastructuur steeds hoger worden. Ze stelden dat er te weinig geld beschikbaar was voor onderhoud en beheer aan de stedelijke spoorsystemen, zodat belangrijk onderhoud wordt uitgesteld tot 2024 en 2026.

Door enkele lijnen af te stoten, kan flink bespaard worden op kosten. Maar eerder heeft Rover van de gemeente juist begrepen dat het busverkeer in de stad verder zal worden ingeperkt. Als dat gebeurt, zullen reizigers nog meer gebruik gaan maken van de spoorlijnen door de stad. Rover verwacht dat deze groei dan ook merkbaar zal zijn op stadslijnen 6, 12 en 16.

Knelpunten

Rover geeft de overheden in ieder geval vier voorwaarden mee om rekening mee te houden bij het besluit om de tram te vervangen voor een bus. Zo stelt Rover dat er geen vrije busbanen zijn in Den Haag. De beschikbaarheid van vrije busbanen zonder beperkingen zijn belangrijk om zero-emissie bussen in te zetten als vervanging van de tram. Bovendien mag het het busverkeer niet overal komen in de stad. Een bus kan daarom een tramlijn niet één op één vervangen.

Tegelijkertijd twijfelt de reizigersorganisatie er sterk aan dat een bus in het drukke autoverkeer in Den Haag een vergelijkbare snelheid kan behalen als een tram. De huidige tramlijn 12 kan het traject tussen Hollands Spoor en de Delftselaan in zeven tot acht minuten afleggen. “Deze reistijd is met een bus door deze dichtbevolkte en krappe stadswijken niet te realiseren.”

De reizigersorganisatie benadrukt ook dat de straten breed genoeg moeten zijn voor een dubbelgelede bus – aangezien hier nog de oude GTL8-trams rijden die smaller zijn dan de Avenio-trams. Als laatste is het voor dit busvervoer erg belangrijk dat er een voorrangssituatie op kruispunten moet worden geregeld. Die voorrang is nu niet eens gerealiseerd voor het tramverkeer. Dijs stelt dat de punten van Rover door MRDH en Den Haag meegenomen worden in de scenario’s die worden uitgewerkt.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

11 reacties op “Obstakels bij het ‘verbussen’ van Haagse tramlijnen”

Jan Klaas|14.08.18|11:39

Ik ben geen voorstander van het schrappen van tramlijnen, helemaal niet lijnen die duizenden mensen vervoeren. Ik zou eerst wel eens reizigersaantallen willen zien, er zijn hier vast wel betere mogelijkheden dan schrappen.

Henk Angenent|14.08.18|11:56

Dit is de ambtenarenoplossing: waar we geen zin in hebben, dat schaffen we af.
Je kunt ook kiezen voor de aanval: zorgen dat er meer reizigers komen.
Anders verhoog je de lokale belastingen, zodat er wel voldoende geld is.
Een stad als Den Haag mag niet afzakken naar derdewereldniveau.

Henk Angenent|14.08.18|11:59

“Dijs belooft dat de MRDH de knelpunten van Rover meeneemt in een besluitvorming over de toekomst van het OV in Den Haag.”

“Meenemen” is ambtenarenjargon voor “er niets mee doen”.

Heeft die MRDH overigens enige democratische legitimatie? Volgens mij niet.

Ronald Van Onselen|14.08.18|12:17

De tramlijnen 6, 12 en 16 zijn ook naar het aantal reizigers per km de drukste lijnen.Zij staan op de plaatsen 2,3 en 5 van de 12 lijnen.De lijnen 11,15,17 en 19 scoren (aanzienlijk) lager. 6,12 en 16 verbinden stad als geheel arm en rijk zodat de mobiliteit van de reizigers optimaal is. Dit zijn lijnen die de stad structuur geven.Handhaven dus! Een slecht idee is ook om tram 9 niet naar CS en Schev.te leiden een lijn die qua potentieel invloedsgebied in ZW DH vergelijkbaar is met Zoetermeer.

Ronald Van Onselen|14.08.18|12:33

De voorstellen komen neer dat regionale metro/RR-traces alle prioriteit krijgen en de stad Den Haag dus veel minder goed OV.De aandelen zijn op 1 na in bezit van de gemeente Den Haag.Is de stad wel wakker? MRDH is een VVD-orgaan met 18 VVD-wethouders. Den Haag is een stad met een sociale problematiek van laag verdienenden die de hoogste OV-prijzen betalen van het land. Ex HTM dir.Bierman (ex Shell) zei al in 2015 kort na zijn aantreden dat de OV-prijzen veel hoger moeten worden!

Ronald Van Onselen|14.08.18|12:50

Het regionale metro/RR krijgt prioriteit ten koste het het Haagse OV railnet. Den Haag heeft nu met de lijnen 6, 12 en 16 een goed tramnet. De tarieven in DH zijn de hoogste van hetland en kent ca 60% laag-en weinigverdieners. Zij betalen dus te veel en raken hun tramlijnen ook nog kwijt. MRDH is met 18 wethouders een VVD-orgaan. Dir Bierman (ex Shell) zei kort na zijn komst in 2015 dat OV veel te goedkoop is. Den Haag bezit alle aandelen op 1 na. Wat doet de stad nu? Grijp men in?

Frank van veen|14.08.18|13:22

lijn 6 en 16 niet opheven het zijn hele drukke lijnen de gene die achter het bureau zit moet zelf maar eens gaan kijken voor dat er lijnen worden opgeheven

Wiebe Goossen|14.08.18|13:38

Net als in Amsterdam heerst de tekencomputertafel kennelijk…..

Rene de Hilster|14.08.18|13:47

Rover is de vereniging die het belang van de reizigers moet dienen. Maar vaak slaan ze de plank mis. De openbaar vervoer reizigers in Den Haag zien dat er veel problemen zijn met het Haagse tramnet. De HTM heeft in het verleden veel “ontsnappingsroutes” voor tramlijnen weg gesaneerd waardoor bij uitval hele lijnen stagneren. Een netwerk van bussen is flexibeler en kan eenvoudig om de knelpunten heen. Er zijn genoeg vrije banen en ook is er nog ruimte voor nieuwe vrije banen. Lang leve de bus!

Arwindh Kalicharan|14.08.18|17:34

Toevallig dat het gaat om de lijnen 6, 12 en 16. Deze lijnen rijden met de smallere oude GTL-trams, omdat deze door de smallere straten kunnen. (Tram 1 krijgt binnenkort nog wel de nieuwere Avenio’s)

Verwachting was dat deze smalle oude trams in 2024 worden vervangen door nieuwe voertuigen. Is het idee van de MRDH en Gemeente Den Haag om de aankoop van nieuwe trams te cancelen?Kostenbesparing, onder het mom dat lijn 6, 12 en 16 de minste passagiers vervoeren, wat helemaal niet eens klopt.

baxspace|14.08.18|18:38

Verdienmodellen zijn ongunstig voor het verschijnsel OV. Hoe Den Haag omgaat met het OV lijkt het wel dat het grofmaziger wordt en moet, allemaal. Het afschaffen van de lijnen 6, 12 en 16 valt wat mij betreft in de categorie Trump en Brexit. Je dacht niet dat het ging gebeuren en toch deed het dat. Ik hou mijn hart vast. Ik voel mee met diegenen die afhankelijk zijn van het OV. Schoolgaande jeugd, ouderen, mensen met lagere inkomens. Maar ach, daar houdt men geen rekening mee bij de MRDH.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.