GVB, Connexxion, BBL-opleiding

Busrijbewijs steeds populairder onder jongeren

Hoewel het aantal busrijbewijzen in Nederland in het afgelopen jaar opnieuw flink is gedaald, lijkt het vak van buschauffeur juist aan populariteit te winnen onder jongeren. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het totaal aantal rijbewijzen D in Nederland. Die populariteit is echter nog niet voldoende om de uitstroom op te vangen. Sinds 2014 is het aantal busrijbewijzen met 29 procent afgenomen. 

Het is bij vervoerders bekend dat het aantal mensen met een busrijbewijs afneemt. Afgelopen jaar bleek dan ook dat er hier en daar ritten niet konden worden gereden, omdat de vervoerders te weinig personeel beschikbaar hadden. Met scholingstrajecten en nieuwe campagnes werden nieuwe buschauffeurs geworven, zodat er niet langer ritten uitvielen door een gebrek aan mankracht.

Aantal busrijbewijzen

Die maatregelen hebben er niet voor kunnen zorgen dat de trend van de afgelopen jaren is gekeerd, want het totale aantal D-rijbewijzen blijft afnemen. Op 1 januari 2018 hadden nog 285.000 mensen hun busrijbewijs en dat is in een jaar met ruim 25.000 mensen gedaald. Sinds 2014 is het aantal busrijbewijzen in Nederland zelfs met 29 procent afgenomen tot 259.000.

Het grootste probleem is de vergrijzing. Op dit moment is zelfs 92 procent van de buschauffeurs in Nederland 50 jaar of ouder. Dit is deels te wijten aan een grote groep 50-plusssers die nog gratis het rijbewijs D heeft kunnen halen tijdens de dienstplicht. Daarvan mag echter lang niet iedereen daadwerkelijk op een bus rijden, omdat ze geen vakbekwaamheid hebben.

Tekst loopt door onder grafiek

Personen met busrijbewijs

Jongeren

Nog steeds is het aantal jongeren met een rijbewijs in Nederland erg klein, want van het totale aantal mensen dat op een bus mag rijden is nog niet eens 1 procent jonger dan dertig jaar. Maar tegelijkertijd is hier juist een behoorlijke stijging op te merken. Sinds 2016 is het aantal mensen met een busrijbewijs dat nog niet eens dertig was juist gestegen met ruim 25 procent.

Daarbij is vooral het aantal jongeren tussen de 20 en 25 jaar met dit rijbewijs fors toegenomen, namelijk van 368 naar 522 man. En er komen ook meer jongeren tussen de 18 en 20 jaar die nu op de bus zitten. In 2016 hadden slechts 8 tieners een busrijbewijs en begin 2019 waren dat er 17.

Tekst loopt door onder grafiek

Personen met rijbewijs, jongeren 20-25 jaar

Aanpassing wet

Jongeren onder de 20 mogen nog niet lang rijbewijs D halen, want de wet is pas kort geleden aangepast. Maar voor vervoerders betekent dit wel dat ze jongeren al eerder kunnen bereiken. De Amsterdamse stadsvervoerder GVB gaf bijvoorbeeld al eerder aan dat dit goed zou kunnen bijdragen aan een verjonging van ons personeelsbestand.

Het is namelijk lastig om jongeren geïnteresseerd te krijgen, vooral in de grote steden. Daarom zijn veel vervoerders in de afgelopen jaren gaan samenwerken met onderwijsinstellingen en is het tegenwoordig bij veel vervoerders mogelijk om via een BBL-traject als buschauffeur in te stromen.

Landelijke verdeling

De meeste mensen met busrijbewijzen zijn te vinden in de provincie Zuid-Holland. Het aantal buschauffeurs is het laagste in de Noordelijke provincies, Flevoland en Zeeland. Om die reden werken er dus ook vooral veel jongeren tussen de 20 en 30 jaar in de provincie Zuid-Holland. 18- en 19-jarigen zijn echter vooral te vinden in de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Noord-Holland.

Landelijke kaart personen met busrijbewijs,

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Busrijbewijs steeds populairder onder jongeren | OVPro.nl
GVB, Connexxion, BBL-opleiding

Busrijbewijs steeds populairder onder jongeren

Hoewel het aantal busrijbewijzen in Nederland in het afgelopen jaar opnieuw flink is gedaald, lijkt het vak van buschauffeur juist aan populariteit te winnen onder jongeren. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het totaal aantal rijbewijzen D in Nederland. Die populariteit is echter nog niet voldoende om de uitstroom op te vangen. Sinds 2014 is het aantal busrijbewijzen met 29 procent afgenomen. 

Het is bij vervoerders bekend dat het aantal mensen met een busrijbewijs afneemt. Afgelopen jaar bleek dan ook dat er hier en daar ritten niet konden worden gereden, omdat de vervoerders te weinig personeel beschikbaar hadden. Met scholingstrajecten en nieuwe campagnes werden nieuwe buschauffeurs geworven, zodat er niet langer ritten uitvielen door een gebrek aan mankracht.

Aantal busrijbewijzen

Die maatregelen hebben er niet voor kunnen zorgen dat de trend van de afgelopen jaren is gekeerd, want het totale aantal D-rijbewijzen blijft afnemen. Op 1 januari 2018 hadden nog 285.000 mensen hun busrijbewijs en dat is in een jaar met ruim 25.000 mensen gedaald. Sinds 2014 is het aantal busrijbewijzen in Nederland zelfs met 29 procent afgenomen tot 259.000.

Het grootste probleem is de vergrijzing. Op dit moment is zelfs 92 procent van de buschauffeurs in Nederland 50 jaar of ouder. Dit is deels te wijten aan een grote groep 50-plusssers die nog gratis het rijbewijs D heeft kunnen halen tijdens de dienstplicht. Daarvan mag echter lang niet iedereen daadwerkelijk op een bus rijden, omdat ze geen vakbekwaamheid hebben.

Tekst loopt door onder grafiek

Personen met busrijbewijs

Jongeren

Nog steeds is het aantal jongeren met een rijbewijs in Nederland erg klein, want van het totale aantal mensen dat op een bus mag rijden is nog niet eens 1 procent jonger dan dertig jaar. Maar tegelijkertijd is hier juist een behoorlijke stijging op te merken. Sinds 2016 is het aantal mensen met een busrijbewijs dat nog niet eens dertig was juist gestegen met ruim 25 procent.

Daarbij is vooral het aantal jongeren tussen de 20 en 25 jaar met dit rijbewijs fors toegenomen, namelijk van 368 naar 522 man. En er komen ook meer jongeren tussen de 18 en 20 jaar die nu op de bus zitten. In 2016 hadden slechts 8 tieners een busrijbewijs en begin 2019 waren dat er 17.

Tekst loopt door onder grafiek

Personen met rijbewijs, jongeren 20-25 jaar

Aanpassing wet

Jongeren onder de 20 mogen nog niet lang rijbewijs D halen, want de wet is pas kort geleden aangepast. Maar voor vervoerders betekent dit wel dat ze jongeren al eerder kunnen bereiken. De Amsterdamse stadsvervoerder GVB gaf bijvoorbeeld al eerder aan dat dit goed zou kunnen bijdragen aan een verjonging van ons personeelsbestand.

Het is namelijk lastig om jongeren geïnteresseerd te krijgen, vooral in de grote steden. Daarom zijn veel vervoerders in de afgelopen jaren gaan samenwerken met onderwijsinstellingen en is het tegenwoordig bij veel vervoerders mogelijk om via een BBL-traject als buschauffeur in te stromen.

Landelijke verdeling

De meeste mensen met busrijbewijzen zijn te vinden in de provincie Zuid-Holland. Het aantal buschauffeurs is het laagste in de Noordelijke provincies, Flevoland en Zeeland. Om die reden werken er dus ook vooral veel jongeren tussen de 20 en 30 jaar in de provincie Zuid-Holland. 18- en 19-jarigen zijn echter vooral te vinden in de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Noord-Holland.

Landelijke kaart personen met busrijbewijs,

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.