Connexxion, Transdev

Vervoerregio: TCO van elektrische bussen bijna gelijk aan dieselbussen

Bron: Connexxion

De kosten voor elektrische bussen zijn over de volledige levensduur vrijwel gelijk aan die van dieselbussen. Dat blijkt uit Total cost of Ownership-berekeningen van de Vervoerregio Amsterdam. De vervoerder zegt nu de kennis te hebben over de optimale rolverdeling in een energietransitie en de bijkomende kosten. Daarom kunnen nu ook structurele afspraken gemaakt worden over de kostenverdeling. 

In het recente portefeuillehoudersoverleg is voorgesteld om de kosten voor de transitie voor 83 procent bij de vervoerder te leggen. Dat bedrag is nodig voor de aanschaf van de voertuigen. De Vervoerregio zelf wil voor 12 procent van de kosten opdraaien, waarmee de stroomnetaansluiting en de laadinfrastructuur gerealiseerd kan worden. De laatste 5 procent is voor de gemeente, omdat die verantwoordelijk wordt voor de aanleg en de inpassing van die infrastructuur in de openbare ruimte.

Investeringskosten

In de afgelopen jaren zijn er door de Vervoerregio al enkele pilotprojecten met elektrische bussen gefinancierd. GVB heeft daardoor een contract kunnen tekenen voor de eerste 31 elektrische bussen, in de concessie AML rijdt Connexxion met honderd elektrische bussen en EBS heeft in de concessie Waterland lijn 316 kunnen elektrificeren. Dit heeft veel kennis opgeleverd en daardoor denkt de Vervoerregio dat het nu mogelijk is om structurele afspraken te maken.

Weliswaar zijn de investeringskosten hoger bij een volledig ZE-systeem, maar er treedt tegelijkertijd een exploitatievoordeel op zodra de bussen gaan rijden. Dit voordeel schat de opdrachtgever op 16.300 euro per bus gedurende vijftien jaar. Zelfs bij de inzet van extra chauffeurs en bussen kan op de operationele kosten bespaard worden. Tegelijkertijd gaat de Vervoerregio ervan uit dat een dieselvloot na tien tot twaalf jaar vervangen moet worden en een zero emissie-vloot pas na vijftien jaar. Als dit allemaal bij elkaar wordt opgeteld, zijn de hogere investeringskosten na vijftien jaar bijna terugverdiend.

Tekst loopt door onder grafiek

Grafiek Vervoerregio kosten diesel vs ZE

Bekostiging voertuigen

De Vervoerregio heeft er bewust voor gekozen om de kosten op deze manier te verdelen. Door de kosten voor de voertuigen volledig bij de vervoerder te leggen, wordt die gestimuleerd om de voertuigkosten zo laag mogelijk te houden. Wel benadrukt de opdrachtgever dat een vervoerder tijdens een aanbesteding dus op lage voertuigkosten moet sturen, zonder in te boeten op kwaliteit.

Aan de andere kant is dit een motivatie om zo efficiënt mogelijk te opereren. Op die wijze kan een vervoerder namelijk een zo groot mogelijk exploitatievoordeel behalen. Doordat deze vervoerder ook het exploitatievoordeel heeft, verwacht de Vervoerregio dat ongeveer 50 procent van de kosten voor de voertuigen gecompenseerd kan worden. Op die manier betaalt de vervoerder per saldo dus 33 procent van de kosten. Daarbij geldt dat de aanschaf van bussen door GVB al deels vergoed wordt door het convenant Strategische Activa. Andere vervoerders kunnen een beroep doen op de Bussenlening.

Tekst loopt door onder grafiek

Infrastructuur

De kosten voor de infrastructuur legt de Vervoerregio bij zichzelf, omdat dit onderdeel uitmaakt van het hele vervoersysteem. De opdrachtgever maakt hierbij de vergelijking tussen een onderstation en transformator voor de tram en de metro. Zo kan de Vervoerregio sturen op een beleid waarbij verschillende vervoerders en indien gewenst zelfs derde partijen de stroomaansluiting in de openbare ruimte moeten delen.

Daarnaast worden ook de gemeenten hierbij betrokken. Door hen vijf procent te laten bijdragen aan de transitie naar een duurzamer OV-systeem, worden zij gestimuleerd om de inpassing van de infrastructuur zo snel en efficiënt mogelijk te realiseren. Daarnaast krijgen ze hierdoor nog een extra prikkel om proactief te handelen bij het vergunningentraject. De kosten voor het verduurzamen van de concessie zullen verhoudingsgewijs verdeeld worden naar alle relevante concessiegemeenten.

Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer

Enkele jaren geleden ondertekenden het Rijk, de opdrachtgevers in het OV en vervoerders een landelijk bestuursakkoord om het openbaar vervoer verder te verduurzamen. Ze hebben daarmee allemaal beloofd dat er vanaf 2025 alleen nog maar zero emissie-bussen zullen worden gekocht en vijf jaar later moeten er geen vervuilende bussen meer door Nederland rijden.

De Vervoerregio wil ook vervoerders in en rondom Amsterdam stimuleren zo snel mogelijk te verduurzamen. Maar tot nog toe waren er nog geen financiële afspraken gemaakt over de transitie. De Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam moet volgende maand instemmen met dit voorstel. Dan is het ook de ambitie om dit te bespreken met het IPO en DOVA.

Lees ook:

OV-Debat-2019_468x73px-registreer

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.