drukte, station Tilburg

Kamervragen over schrappen middagspitskorting door NS

Begrijpt minister Cora van Nieuwenhuizen dat het schrappen van de middagspitskorting voor veel trouwe reizigers als contractbreuk voelt? Dit is een van de vragen waarop Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) antwoord wil van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Van Dijk heeft namelijk in Kamervragen uitleg gevraagd over het besluit van NS om abonnementen aan te passen. NS-reizigers met een Voordeelurenabonnement verliezen hun recht om in de middagspits met 40 procent korting te reizen.

Volgens de spoorvervoerder is het ‘niet meer van deze tijd’ om nog korting te geven in de spits. Het is namelijk zowel in de ochtend- als in de middagspits erg druk in de treinen. Door korting te geven tijdens de spitsuren wordt het reizen op de drukste momenten gestimuleerd. Circa 700.0000 reizigers verliest die korting vanaf 2021. Een fors deel daarvan reist overigens nu al weinig tijdens de middagspits, meldt Rover.

Verwaarloosbare prijsdaling

Maar toch zorgde dit besluit voor veel verontwaardiging. De verschillende reizigersorganisaties gaven aan niet achter het besluit te staan en veel reizigers klaagden. Tegenover het verdwijnen van deze korting staat ook een prijsverlaging van het abonnement van 7 euro. Een reductie die ook in de ogen van de PvdA’er ‘volledig in het niet valt bij de afschaffing van de korting in de avondspits’.

Van Dijk vreest bovendien dat door deze aanpassing van NS juist trouwe treinreizigers kunnen besluiten niet langer gebruik te maken van de trein. Dit terwijl momenteel wordt ingezet op het aantrekkelijker maken van de trein om mensen uit de auto te krijgen. Het is mogelijk dat deze maatregel negatief uitpakt voor dit doel. Het Tweede Kamerlid zou daarom graag cijfers krijgen over de gevolgen die dit heeft voor het aantal treinreizigers.

Belonen

Van Dijk meent verder dat een beloning een betere prikkel is voor mensen. Hij vraagt zich daarom af waarom NS mensen niet overhaalt om in de daluren te reizen door op die momenten lagere tarieven aan te bieden. Van Dijk hoopt dat de minister, die nu tijdelijk verantwoordelijk is voor de dossiers openbaar vervoer en spoor, in gesprek wil gaan met NS en wil proberen om de spoorvervoerder te bewegen van gedachte te laten veranderen.

Van Dijk heeft de volgende vragen gesteld: 

  1. Kent u het bericht ‘NS schrapt korting in de avondspits vanaf 2021?’
  2. Vindt u het wenselijk dat de NS eenzijdig de voorwaarden van het voordeelurenabonnement voor trouwe reizigers aanpast? Begrijpt u dat dit voor veel trouwe reizigers als contractbreuk voelt? Klopt het bovendien dat de prijs van het Dal Voordeelabonnement met acht euro per jaar stijgt?
  3. Bent u het ermee eens dat de daling van de abonnementskosten voor het voordeelurenabonnement à zeven euro volledig in het niet valt bij de afschaffing van de korting in de avondspits? Wat vindt u ervan dat reizen voor trouwe reizigers duurder wordt?
  4. Hoe verhoudt het schrappen van de korting in de avondspits zich tot de doelstelling van meer reizigers in de trein? Bent u niet bevreesd dat reizigers hierdoor de trein worden uitgejaagd en daardoor minder vaak gebruik zullen maken van de trein?
  5. Kunt u aangeven, met cijfers onderbouwd, hoeveel reizigers er nu met korting in de avondspits reizen? Klopt het, zoals door Rover wordt gesteld, dat het maar een zeer kleine groep reizigers is die frequent in de middagspits reist?
  6. Kunt u verder, ook onderbouwd met cijfers, aangeven hoeveel reizigers er door het schrappen van de korting in de avondspits mogelijk minder met de trein zullen reizen?
  7. Bent u het ermee eens dat belonen beter werkt dan straffen? Zo ja, waarom gaat de NS reizigers niet belonen, bijvoorbeeld in de vorm van lagere tarieven, om buiten de spits te reizen?
  8. Bent u bereid om met de NS in gesprek te gaan om hen van gedachte te laten veranderen?

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur van VerkeersNet.nl en schrijft voor verschillende andere vakbladen van ProMedia Group, waaronder OVPro.nl.

3 reacties op “Kamervragen over schrappen middagspitskorting door NS”

kees boer|12.11.19|17:28

Ik vind dit ook absurd,maar ik wil bij deze voorstellen om de zg. “bloktijden ” terug te brengen van 7.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur en ook niet in de uniformele vakanties van toepassing is zoals dat nu het geval is in juli en augustus maar ook in de meivakantie en de vrijdag na Hemelvaart;voorts zou de korting moeten worden verhoogd van 40 % naar 50 % en ook de verplichte wachttijd van 35 minuten bij het uit/inchecken als men een stukje vol tarief gereisd heb moet verdwijnen

John rdam|24.11.19|20:57

Dit zat er natuurlijk aan te komen. Sinds 2012 is de Voordeelurenkaart niet meer te koop, alleen bestaande abonnementen konden verlengd worden. Wees blij met een prima overgangsregeling gedurende 9 jaren. Eigenlijk is het oneerlijk dat een deel van de reizigers korting krijgt in de drukste uren en de overige inzittenden niet. Sinds ik mijn 40% korting in de avondspits kwijt raakte blijk ik toch vaker mijn reisschema aan te passen aan de incheckmomenten met 40% korting.

M Rutzen|14.12.19|19:35

Ook ik vind dit absoluut niet fijn. De 40% kortings tijden mogen wat mij betreft zo blijven. Ik heb een onregelmatig beroep (soms avond, ochtend, middag,nacht) en reis dus graag met korting.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.