Wensbus, provincie Limburg

Pilot met Limburgse Wensbus verlengd tot december 2016

Wensbus, provincie Limburg

De pilot met de Wensbus in Limburg is verlengd tot en met 10 december 2016 en wordt uitgebreid naar drie nieuwe gebieden. Daarnaast komen er projecten bij waarbij kleinere busjes en een personenauto worden ingezet. De kosten voor de voorzetting zijn 700.000 euro. De uitbreiding zal ongeveer 352.500 euro kosten. De Wensbus is een onderzoek naar de vervoersbehoefte in kleine kernen en wijken in de vorm van een proef met kleinschalig vervoer op maat dat wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De vakbonden hebben kritiek geuit op de proef, omdat zij vinden dat er sprake is van werkverdringing als vrijwilligers in bussen voor het openbaar vervoer rijden in plaats van betaalde chauffeurs.

Volgens de provincie Limburg zijn de zes pilots goed van de grond gekomen en neemt het aantal reizigers dat gebruikmaakt van de Wensbus toe. “De Wensbus beantwoordt zichtbaar aan een vervoersbehoefte in kleine kernen”, zo stelt zij. Alle doelstellingen van de pilot zijn gehaald: het ontsluiten van kleine kernen of minder ontsloten wijken in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg die slecht of niet bereikbaar zijn via het reguliere openbaar vervoer en de versterking van de sociale cohesie van de lokale gemeenschap.

Werkgelegenheid

Volgens de provincie moeten verschillende partijen “nog wennen aan het verschijnsel Wensbus” en zijn “vaak op zoek zijn hoe hiermee om te gaan”. “Gelet op het spanningsveld tussen werkgelegenheid en vrijwilligerswerk is het van belang gedurende de looptijd van het project een open dialoog te voeren over wat de Wensbus is in relatie tot de Wet Personenvervoer 2000, de concessie openbaar vervoer, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet.”

De provincie gaat samen met de pilot-organisaties en verantwoordelijke instanties verkennen welke rol de Wensbus kan vervullen met betrekking tot re-integratie van uitkeringsgerechtigden en zieke medewerkers en de inzet van oudere medewerkers in dienst van de vervoerder. Er wordt nog verder gekeken naar de aansluiting op het openbaar vervoer en mogelijke integratie met het doelgroepenvervoer.

OV-concessie

In december 2016 gaat de nieuwe OV-concessie voor Limburg in. In de huidige concessies, die nog opgedeeld zijn tussen Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg zijn er een aantal gebieden waar weinig of helemaal geen openbaar vervoer rijdt. In deze gebieden reikt de vervoersvraag niet verder dan ongeveer twintig in- en uitstappers per dag. Voor deze gebieden is de pilot Wensbus in het leven geroepen. De Wensbus is vervoer op maat dat aansluit op bestaande OV-lijnen.

De pilot is gestart met kleine bussen voor maximaal acht personen. In de uitbreiding van de pilot zullen ook kleinere bussen en en een personenauto worden ingezet.

Kritiek

De vakbonden hebben kritiek geuit op de Wensbus en vinden dat er beter alternatieven zijn met betaalde banen. Zo zouden de re-integrerende zieke werknemers ingezet kunnen worden op buslijnen of taxidiensten waar relatief weinig passagiersaanbod is.

Voorstanders van de inzet van vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden in het openbaar vervoer zeggen juist dat de rijksbezuinigingen het noodzakelijk maken dat lijnen of diensten worden geschrapt. De keus is dan vaak die tussen helemaal geen bus óf een vrijwilliger-systeem.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Pilot met Limburgse Wensbus verlengd tot december 2016 | OVPro.nl